Reakcia OZ PŠaV na Slovensku na verejné vyjadrenia pána Crmomana na adresu vedenia zväzu zo dňa 25. 7. 2017

dátum uverejnenia: 27. 7. 2017
čas: 09:53
kategórie: Zväz

Reakcia OZ PŠaV na Slovensku na  verejné vyjadrenia pána Crmomana na adresu vedenia zväzu zo dňa 25. 7. 2017

OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je legitímna, silná a sociálnymi partnermi rešpektovaná organizácia, ktorá zastupuje záujmy svojich členov. Presadzuje požiadavky zamerané na reálne zlepšenie sociálneho postavenia a mzdového ohodnotenia zamestnancov v školstve.

OZ PŠaV na Slovensku je odborno-profesijný zväz a pri vyjednávaniach a rokovaniach so sociálnymi partnermi uplatňuje vecné argumenty. Neznižuje sa k lacným demagogickým a populistickým vyhláseniam. Zväz svojich členov priebežne informuje o aktuálnej situácii a koná v súlade so stanoviskami a požiadavkami členov.

Pán Crmoman nie je členom OZ PŠaV na Slovensku.
Nemá morálne právo kritizovať a už vôbec nie sa znevažujúco vyjadrovať na adresu zväzu.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7