Príspevok na rekreácie je realitou

dátum uverejnenia: 28. 5. 2019
čas: 14:54
kategórie: Zväz

Príspevok na rekreácie je realitou

Ďalšou aktivitou, na ktorej sa OZ PŠaV na Slovensku výrazne podieľal je finančná dotácia na príspevok na rekreáciu zamestnancov pôsobiacich v regionálnom školstve a na vysokých školách.

Zriaďovateľom a zamestnávateľom škôl bolo zaslané metodické usmernenie slúžiace na postup predkladania žiadosti o refundáciu prostriedkov, ktoré budú realizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pre lepšiu informovanosť prikladáme linky:

-    pre vysoké školy:

http://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2019/

-    pre regionálne školstvo:

http://www.minedu.sk/prispevok-na-rekreaciu/ 


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7