Predsedníctvo zväzu rokovalo v Žiari nad Hronom

dátum uverejnenia: 28. 9. 2018
čas: 12:34
kategórie: , Zväz

Predsedníctvo zväzu rokovalo v Žiari nad Hronom

Predsedníctvo zväzu už tradične niekoľkokrát za rok uskutočňuje svoje výjazdové zasadnutia v regiónoch Slovenska. Chceme sa tak ešte viac priblížiť členskej základni, spoznať lepšie základné organizácie a dať členom možnosť bezprostredne diskutovať o ich problémoch a situácii na školách a školských zariadeniach.

V stredu 26. septembra 2018 rokovalo predsedníctvo zväzu na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Žiari nad Hronom, kde nás privítal riaditeľ školy Miroslav Krajčov a predsedníčka základnej organizácie Zdenka Žiaková.

Rokovanie organizačne zabezpečili a zúčastnili sa ho regionálne funkcionárky zväzu Iveta Majerová, predsedníčka Rady ZO Združenie stredného školstva v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina, ktorá je zároveň členkou predsedníctva zväzu, Magdaléna Ponická, predsedníčka krajskej rady ZO Združenie základného školstva v kraji Banská Bystrica a Anna Záhorcová, predsedníčka rady ZO v okrese Žiar nad Hronom. Informovali členov predsedníctva o situácii v odboroch, organizovanosti na jednotlivých školách a spolupráci so zriaďovateľmi.

V poobedných hodinách sa členovia predsedníctva presunuli na besedu s členmi zväzu v regióne. Na stretnutí sa zúčastnil aj primátor mesta Peter Antal, ktorý je zároveň poslancom NRSR a vedúca školského úradu Adriana Giláňová. Na úvod stretnutia predseda zväzu Pavel Ondek informoval o vývoji platov v ostatných rokoch a o rokovaniach s predstaviteľmi vlády, NRSR a politických strán. Ďalej ozrejmil aktuálnu situáciu v školskej legislatíve a pokračoval zmenami, ktoré sa zväzu v poslednej dobe podarilo presadiť (valorizácia platov pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov VŠ v rokoch 2016 a 2017 o 6%, dohoda o valorizácii platov týchto zamestnancov o 10% v roku 2019 a 2020, úprava tarifných tabuliek pedagogických a odborných zamestnancov, preradenie vedecko-výskumných zamestnancov späť do tabuľky pre učiteľov VŠ, zvýšenie započítateľnej praxe z 32 na 40 rokov, zmena tarifnej tabuľky zamestnancov vo verejnej správe, podľa ktorej sú odmeňovaní nepedagogickí zamestnanci školstva tak, že bude od 1.1.2019 začínať na úrovni minimálnej mzdy, od ktorej sa budú odvíjať ďalšie platové triedy a stupne, atď.). Informoval o rokovaniach s ministerkou školstva M. Lubyovou v súvislosti so snahou zlepšiť platové ohodnotenie začínajúcich učiteľov ako aj o výhradách zväzu k navrhovanej zmene kreditového vzdelávania. Vo vystúpení pokračoval podpredseda zväzu a predseda združenia ZŠ František Šary, ktorý zdôraznil prácu profesijných sekcií zväzu v procese pripomienkovania návrhov zákonov týkajúcich sa školstva ako aj spoluprácu jednotlivých rád ZO s riaditeľmi a zriaďovateľmi. Podpredseda zväzu a predseda združenia SŠ Ivan Šóš následne zhrnul aktivity zväzu ako profesijno-odborovej organizácie pri organizovaní rôznych odborných seminárov, okrúhlych stolov s konferencií, prostredníctvom ktorých zväz umožňuje diskusiu kľúčových aktérov o aktuálnych otázkach v oblasti výchovy, vzdelávania a vedy.

V následnej aktívnej diskusii sa prítomní členovia posťažovali na problémy pri komunikácii s konkrétnymi riaditeľmi, resp. zriaďovateľmi a na nedostatočnú odvahu kolektívov postaviť sa za svojich zástupcov v boji za dobrú vec. Členov predsedníctva sa tiež pýtali otázky z každodenného pracovného života týkajúce sa napr. práce nadčas, kreditových príplatkov, obedov zadarmo, maximálneho počtu detí v ŠKD, financovania prenesených a originálnych kompetencií samosprávy v oblasti školstva či ako najlepšie prezentovať výhody členstva vo zväze.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7