Predsedníctvo zväzu rokovalo v Skalici

dátum uverejnenia: 30. 9. 2019
čas: 19:34
kategórie: , Zväz

Predsedníctvo zväzu rokovalo v Skalici

Dňa 26. septembra sa uskutočnilo výjazdové rokovanie predsedníctva zväzu v Skalici. Výjazdovými rokovaniami po všetkých regiónoch Slovenska chce zväz priblížiť svoju činnosť všetkým členom a dať im možnosť diskutovať osobne o aktuálnych témach v oblasti školstva.

Na úvod rokovania prijala vedenie zväzu primátorka mesta Anna Mierna. Následne sa spolu so zástupcom školského úradu p. Kucharičom predstavili aj s ostatnými členom predsedníctva a informovala ich o stave regionálneho školstva v meste Skalica, financovaní zamestnancov, ako aj o spolupráci s odborármi na úrovni rady základných organizácií. Podľa jej slov v meste existujú 4 základné školy (z toho 1 základná a 1 športová), 1 spoločné riaditeľstvo materských škôl, 4 stredné školy, 2 súkromné vysoké školy, ako aj centrum voľného času, základná umelecká škola a špeciálna škola.

Samotné rokovanie predsedníctva otvoril predseda zväzu Pavel Ondek aktuálnymi informáciami o aktivitách vedenia zväzu (stretnutie s ministerkou školstva k valorizácii platov od 1.9.2019 a od 1.1.2020, rokovanie so zástupcami ministerstva k odpisom z registra trestov, účasť na okrúhlom stole ŠIOV k duálnemu vzdelávaniu, rokovanie HSR SR k minimálnej mzde a odoberaniu osobných príplatkov za postup do vyššej platovej triedy). Doplnili ho podpredsedovia zväzu podrobnosťami o činnosti jednotlivých združení. Predseda rady ZO v okrese Skalica Roman Švec poskytol prehľad údajov o počte zamestnancov a odborovej organizovanosti v okrese (314 členov zväzu, z toho 79 nepedagogických zamestnancov, a teda 46% organizovanosť v odboroch) a vyzdvihol dobrú spoluprácu s vedením mesta ako sociálnym partnerom pri kolektívnom vyjednávaní. Za združenie stredného školstva informoval predseda rady ZO v krajoch BA,NR,TT Ivan Šóš, vo svojom vystúpení poukázal na problémy stredných škôl v meste Skalica. Za združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácií vystúpil predseda Miroslav Habán a informoval o vysokých školách pôsobiacich v Skalici.

Dôležitým bodom rokovania bol zoznam požiadaviek, ktoré bude zväz po konzultácii s partnerskými organizáciami adresovať politickými stranám v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do NRSR. Požiadavky, ktoré obsahujú zásadné témy pre zlepšenie kvality vzdelávania a postavenia zamestnancov školstva budú po finalizácii zverejnené aj prostredníctvom médií.

Po rokovaní predsedníctva sa uskutočnila beseda s členmi zväzu v regióne, ktorá začala prezentáciou predsedu zväzu Pavla Ondeka o vývoji platov za posledné obdobie. Následne predstavila podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková prezentáciu ohľadom najdôležitejších zmien, ktoré od 1.9.2019 prináša nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. V diskusii sa otázky najčastejšie týkali tém ako: vyplácanie osobných príplatkov, presun originálnych kompetencií samosprávy v oblasti financovania zamestnancov naspäť pod prenesené kompetencie, uplatňovanie nového zákona v praxi, vyplácanie príplatku zo profesijný rozvoj, kontinuálne vzdelávanie či tarifné platy nepedagogických zamestnancov po zvýšení minimálnej mzdy.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7