Pracovné stretnutie k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

dátum uverejnenia: 9. 6. 2017
čas: 11:12
kategórie: Zväz

Pracovné stretnutie k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Dňa 8. júna 2017 sa predseda zväzu P. Ondek a špecialistka zväzu pre vzdelávanie a projekty E. Klikáčová, zúčastnili konzultačného stretnutia s J. Sitarčíkom, riaditeľom odboru pedagogických a odborných zamestnancov, Sekcie regionálneho školstva, MŠVVŠ SR. Predmetom rokovania bol návrh Vecného zámeru zmien a doplnení zákona č. 317/2009 Z.z. Stretnutia sa zúčastnili aj prezident SKU V. Crmoman a viceprezidentka S. Puterková. Zúčastnené strany sa dohodli na pravidlách pripomienkovania daného materiálu.

 

príloha:

Vecný návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov





prejsť na zoznam aktualít



Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7