Poskytovanie bezúročných pôžičiek členom zväzu

dátum uverejnenia: 13. 5. 2020
čas: 10:35
kategórie: Zväz

Poskytovanie bezúročných pôžičiek členom zväzu

OZ PŠaV na Slovensku v roku 2020 poskytuje svojim členom návratnú bezúročnú pôžičku (ďalej „pôžička“) termín podávania žiadosti pre tento rok je do 05.06.2020.

Kompletné vyplnené údaje žiadosti a prílohy podľa predtlače zasielajte na adresu: OZ PŠaV na Slovenku, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.

Žiadosti vyhodnotí komisia zložená zo zástupcov úradu zväzu a združení zväzu, ktorá postupuje podľa zásad poskytovania pôžičiek. Po vyhodnotení budú úspešní žiadatelia oboznámení s návrhom zmluvy a ďalším postupom.

Prílohy:

-    tlačivo: prílohy na vypísanie

O tejto skutočnosti budú informovaní jednotliví predsedovia ZO prostredníctvom svojich predsedov.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7