Podpis vzorového pracovného poriadku

dátum uverejnenia: 10. 2. 2020
čas: 15:10
kategórie: Zväz

Podpis vzorového pracovného poriadku
Dňa 10.2.2020 podpísala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová za účasti predsedu OZPŠaV na Slovensku Pavla Ondeka vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení. Vzorový pracovný poriadok je výsledkom spolupráce ministerstva so zástupcami školských odborárov a reaguje na viaceré legislatívne zmeny predovšetkým na nedávno schválený zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Obsah tvoria práva a povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov, pracovný čas, pracovná disciplína, prekážky v práci, pracovné cesty, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci či zásady a kritériá hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov. Zároveň upravuje postup pri ochrane pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku (mobbing, bossing, šikana).

Riaditelia na jednotlivých školách a školských zariadeniach majú povinnosť vypracovať a zverejniť so súhlasom odborovej organizácie pracovný poriadok, ktorý môže odzrkadľovať špecifické pomery na pracovisku, musí však byť v súlade s týmto vzorovým pracovným poriadkom.

Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

Foto: Štefan Podolinský, MŠVVaŠ SR prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7