OZ PŠaV na Slovensku nesúhlasí s návrhom KZVS na rok 2018

dátum uverejnenia: 27. 10. 2017
čas: 11:05
kategórie: Zväz

OZ PŠaV na Slovensku nesúhlasí s návrhom KZVS na rok 2018

Dňa 23. októbra 2017 zaslala KOZ SR na Úrad vlády SR návrh Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov verejnej správy. Návrh KOZ SR, napriek nesúhlasu OZ PŠaV na Slovensku, neobsahuje akúkoľvek požiadavku na valorizáciu tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl v roku 2018. V reakcii na to, zaslal predseda zväzu Pavel Ondek dňa 27. októbra list vedúcemu Úradu vlády I. Federičovi a rovnaký list aj prezidentovi KOZ SR J. Kollárovi.

V liste vyjadrujeme zásadný nesúhlas s aktuálnym návrhom KZVS na rok 2018 a žiadame, aby bola do procesu kolektívneho vyjednávania zaradená aj požiadavka na valorizáciu tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl v roku 2018 minimálne vo výške, ktorú garantuje Programové vyhlásenie vlády SR. Zároveň v liste pripomíname, že valorizácia platov týchto skupín zamestnancov od 1. septembra 2017 bola výsledkom rokovaní medzi zástupcami OZ PŠaV na Slovensku, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a predstaviteľmi ZMOS, ktoré sa začali ešte koncom roka 2016.

Vláda SR garantuje vo svojom programovom vyhlásení valorizáciu tarifných platov uvedených skupín zamestnancov školstva o 6% v rokoch 2016 a 2018-2020. Sú zavádzajúce vyjadrenia niektorých predstaviteľov o tom, že valorizácia od 1. septembra 2017 znamenala predčasné splnenie tohto záväzku na rok 2018. Valorizácia platov od 1. septembra 2017 bola predstaviteľmi odborov vnímaná ako snaha vládnej koalície výraznejšie zlepšiť pretrvávajúce nedostatočné mzdové ohodnotenie zamestnancov školstva nad rámec programového vyhlásenia vlády SR, aj v súvislosti s opakovanými odporúčaniami OECD a Európskej komisie. Následná požiadavka na podpis Memoranda, na základe ktorého sa zástupcovia zamestnancov mali vopred vzdať svojho ústavného práva na kolektívne vyjednávanie do roku 2020 nebola odôvodnená a v systéme právneho štátu ani prijateľná.

Zároveň zdôrazňujeme, že  vynechanie pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl z ustanovení KZVS na rok 2018 týkajúcich sa valorizácie platov považujeme za hrubé porušenie princípu solidarity v rámci KOZ SR ako aj jej stanov, ktoré ukladajú jej predstaviteľom presadzovať záujmy všetkých jej členov.


Návrh KOZ SR: KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ROK 2018


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7