Očakávania od nového školského roka

dátum uverejnenia: 18. 8. 2017
čas: 10:04
kategórie: Zväz

Očakávania od nového školského roka

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku verí, že v novom školskom roku sa pozornosť politikov aj verejnosti konečne sústredí na riešenie systémových problémov školstva. Predovšetkým  očakávame, že dôjde k realizácii schváleného nariadenia vlády SR, ktorým sa od 1. septembra 2017 majú valorizovať tarifné platy všetkých pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl o 6%. Táto valorizácia je výsledkom početných rokovaní medzi sociálnymi partnermi a opakovaného  verejného prísľubu ministra školstva. Zároveň sa domnievame, že tento krok by mal vychádzať zo všeobecného presvedčenia zástupcov vlády o potrebe zlepšenia platového ohodnotenia zamestnancov školstva a nemal by byť sprevádzaný nátlakom a vyhrážkami. Je nevyhnutné, aby sa platy týchto zamestnancov zvyšovali aj v ďalších rokoch minimálne tak, ako to uvádza programové vyhlásenie vlády s cieľom podporiť atraktivitu učiteľského povolania. Zároveň bude potrebné výraznejšie zvyšovať podiel HDP na vzdelávanie a vedu tak, aby sme sa čo najskôr dostali na úroveň vyspelých krajín EÚ a zabezpečili trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.

 V novom školskom roku budeme okrem toho dôrazne požadovať realizáciu najdôležitejších prvkov reformy školstva, ktoré by mali priniesť zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov, odbúravanie administratívnej záťaže učiteľov a zabezpečenie nástrojov na podporu vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšenia výsledkov v medzinárodných testovaniach. Zároveň upozorňujeme, že časté striedanie na poste ministra školstva tak, ako je tomu v súčasnosti, spomaľuje priebeh reformy a opätovne oddiali očakávané reálne výsledky!

Základom dobre fungujúceho systému sú predovšetkým spokojní a motivovaní zamestnanci. Okrem pedagogických a odborných zamestnancov pôsobia v školstve aj nepedagogickí zamestnanci, ktorých platové ohodnotenie je absolútne nepostačujúce. Preto budeme v najbližšom období v spolupráci s Konfederáciou odborových zväzov bezpodmienečne trvať na úprave ich tarifnej tabuľky tak, aby začínala na úrovni minimálnej mzdy, od ktorej sa budú odvíjať ďalšie platové stupne a triedy.

V novom školskom roku budeme tiež naďalej požadovať realizáciu ustanovení Programového vyhlásenia vlády týkajúcich sa zjednotenia a zefektívnenia financovania a riadenia verejného regionálneho školstva v zmysle petície zväzu z roku 2016, pod ktorú sa podpísalo vyše 78 tisíc občanov.

 

 

 

 

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7