Konferencia k zapojeniu odborových zväzov do procesu európskeho semestra

dátum uverejnenia: 15. 10. 2019
čas: 15:02
kategórie: Zväz

Konferencia k zapojeniu odborových zväzov do procesu európskeho semestra
Ako môžu odborové zväzy podporiť požiadavky zamestnancov v rámci európskeho semestra?

Európsky semester je každoročný proces koordinácie hospodárskej a sociálnej politiky EÚ a okrem iného má aj významné dôsledky pre vzdelávacie systémy a ich zamestnancov. ETUCE 1. októbra 2019 v Bruseli v spolupráci s EPSU zorganizovala konferenciu  názvom „Odborové zväzy pôsobiace vo verejnej správe a ich účinná intervencia v európskom semestri“. Konferencia bola výstupom projektu na preskúmanie vplyvu európskeho semestra na verejné služby a vzdelávanie a úlohu, ktorú v tomto procese zohrávajú odborové zväzy.

Publikum tvorilo bolo vyše 60 predstaviteľov odborových zväzov pôsobiacich vo verejnom sektore a vo vzdelávaní. Diskutovali o svojom súčasnom a potenciálnom vplyve na európsky semester a navzájom preberali skúsenosti od kolegov z iných krajín EÚ. Počas podujatia sa účastníci dozvedeli o novom výskume od partnerov projektu, University of Nottingham a European Social Observatory (OSE), ktoré sa uskutočnili za posledné dva roky a boli podporené prípadovými štúdiami z Dánska, Francúzska, Írska, Talianska a Lotyšska. Pripojili sa tiež zástupcovia Európskej komisie a zamestnávateľských organizácií.

Profesor Howard Stevenson z University of Nottingham predstavil výskum, ktorý analyzuje semestrálne cykly 2017-2018 a 2018-2019. Zdôraznil, aký dôležitý je európsky semester pre odbory. Semester sa môže spočiatku javiť ako technokratická administratíva, je to však vysoko politický proces so skutočným dopadom na vzdelávanie a verejné služby všeobecne a na ich zamestnancov. Zistenia výskumu a prípadové štúdie odhalili, že neexistuje nič ako homogénny postup v európskom semestri - existuje 28 rôznych prístupov. Existujú však aj problémy, ktoré možno vidieť naprieč celou EÚ. Napríklad, jednou z hlavných záťaží procesu semestra je jeho obmedzený časový rámec, ktorý môže znižovať kvalitu reakcií a diskusiu medzi sociálnymi partnermi.

Odborové zväzy celkovo uviedli, že sociálny dialóg na národnej úrovni v súvislosti s procesom európskeho semestra často zostáva na nízkej úrovni. Jasný odborový vplyv sa však dá zistiť v prípadoch zmysluplnejšieho prístupu k sociálnemu dialógu. Odbory môžu tiež podniknúť kroky na zvýšenie ich vplyvu, napríklad vytvorením aliancií na vnútroštátnej a európskej úrovni s cieľom posilniť svoje postoje. Koherentnejší a koordinovanejší prístup odborov by v skutočnosti doplnil odporúčanie výskumných pracovníkov otvoriť semester ešte viac jednotlivým zainteresovaným stranám. Tým by sa v semestri vytvoril väčší záujem verejnosti, čím by sa získalo oveľa viac vstupov do tohto procesu.

Konferencia bola ukončená panelovou diskusiou, ktorej predsedal Bart Vanhercke (OSE), a na ktorej vystúpili Paola Cammilli (ETUCE), Jan Willem Goudriaan (EPSU), Daniel Wisniewski z Európskej federácie zamestnávateľov v oblasti vzdelávania (EFEE), Leonard Ebner z miestnej samosprávy (CEMR) ) a Filip Tanay z oddelenia pre koordináciu európskeho semestra na generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre zamestnanosť. Sociálni partneri zdôraznili, že konkrétne výsledky európskeho semestra môžu prispieť k aktívnejšiemu zapájaniu národných odborových zväzov. Európski sociálni partneri by tak mali túto transformáciu podporovať najmä budovaním ďalších kapacít.

 

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7