Jesenné zasadnutie výboru ETUCE

dátum uverejnenia: 14. 11. 2019
čas: 11:12
kategórie: Zväz

Jesenné zasadnutie výboru ETUCE

5. - 6. novembra 2019 sa uskutočnilo rokovanie výboru ETUCE, v období medzi svetovým kongresom EI a prípravou na konferenciu ETUCE 2020. OZ PŠaV na Slovensku na rokovaní zastupovali predseda zväzu Pavel Ondek a vedúci Úradu zväzu Juraj Stodolovský. Na úvod sme privítali nových členov výboru Anna Maria Gunnarsdóttir z Islandu a Aigul Mukasheva z Kazachstanu. Predsedníčka ETUCE, Christine Blower, zablahoželala predsedníčke maďarského PSZ Zsuzsanne Szabo predsedníčke britského NASUWT Jennifer Moses pri príležitosti 100. výročia založenia oboch odborových zväzov.

Na poprednom mieste programu bola diskusia a rozhodnutie o téme a harmonograme nadchádzajúcej konferencie ETUCE 2020, ktorá sa bude konať od 30. novembra do 3. decembra v portugalskom Lisabone. Výbor ETUCE sa rozhodol pre tému: Kampane za posilnenie učiteľskej profesie, za solidaritu, za demokraciu, za rovnosť a udržateľnosť.

Okrem iných dôležitých otázok diskutovali členovia výboru o príspevku ETUCE k spoločnej politickej diskusii ministrov školstva a ministrov financií o „efektívnosti, účinnosti a kvalite vzdelávania a odbornej prípravy“ a prijali vyhlásenie „Zmeňte smer: investujte do vzdelávania“ vyzývajúc vlády členských štátov, aby zvyšovali verejné rozpočty na vzdelávanie a zabezpečovali poskytovanie kvalitného verejne dostupného vzdelávania pod vplyvom súkromného sektora.

Členovia výboru tiež prijali aktualizovaný akčný plán ETUCE o rodovej rovnosti v rámci štruktúr odborových zväzov a učiteľskej profesie a schválili odporúčania okrúhleho stola CEE predložené členskými organizáciami z krajín strednej a východnej Európy v Tbilisi v Gruzínsku v dňoch 28. až 30. októbra 2019.

Po prezentácii týkajúcej sa vzťahu vzdelávania a životného prostredia, diskutovali členovia výboru o prístupe k vzdelávaniu a životnému prostrediu a úlohe odborových zväzov v Európe pri riešení tejto témy.

Okrem toho členovia výboru ETUCE ocenili prácu na úrovni európskeho sektorového sociálneho dialógu, kde sa ETUCE a EFEE (federácia zamestnávateľov v školstve) dohodli na pracovnom programe, ktorý sa má predložiť na plenárne zasadnutie ESSDE 2. decembra 2019.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7