Hospodárska a sociálna rada SR rokovala o rozpočte

dátum uverejnenia: 9. 10. 2018
čas: 11:17
kategórie: Zväz

Hospodárska a sociálna rada SR rokovala o rozpočte

Dňa 8. októbra 2018 rokovala Hospodárska a sociálna rada SR o návrhu rozpočtu Slovenskej republiky na roky 2019 až 2021.

Vyberáme - v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú navrhované pre rok 2019 zvýšenia osobných výdavkov (platy):

-    v regionálnom školstve pre pedagogických a odborných zamestnancov o 11,8%,

-    pre nepedagogických zamestnancov o 18,1%,

-    pre verejné vysoké školy je nárast o 11,5 %.

Obdobné zvýšenie je navrhované aj pre rok 2020.

V návrhu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na zvýhodnené odmeňovanie pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl od 1. 9. 2019 v sume 10 miliónov eur, ktoré pôjde do taríf.

Hospodárska a sociálna rada SR návrh rozpočtu prijala s pripomienkami.

Nárast osobných výdavkov vnímame ako pozitívum, ktoré súvisí s uzavretým rokovaním o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa - zvýšenie do taríf o 10% v roku 2019 a o ďalších 10% v roku 2020.

Za OZ PŠaV na Slovensku sa na rokovaní zúčastnil Ing. Pavel Ondek, predseda zväzu.






prejsť na zoznam aktualít



Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7