Futbalový turnaj troch univerzít o putovný pohár rektora

dátum uverejnenia: 23. 9. 2019
čas: 14:12
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Futbalový turnaj troch univerzít o putovný pohár rektora

Ani rok 2019 nebol výnimkou a tradícia Futbalového turnaja troch univerzít ostala zachovaná. Tento rok sa hostiteľom stala Technická univerzita vo Zvolene. Dňa 12 .9. 2019 sa uskutočnil Futbalový turnaj troch univerzít o putovný pohár organizovaný pod záštitou rektora Technickej univerzity vo Zvolene – Dr.h.c.prof.Ing.Rudolfa Kropila, PhD.. Za príjemného slnečného dňa na veľmi pekne upravenom ihrisku v obci Lieskovec TUZVO privítala hráčov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z Nitry a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie z Košíc.

Turnaj organizačne zabezpečila Univerzitná odborová organizácia pracovníkov TU vo Zvolene za aktívnej spolupráci zamestnávateľa.

Turnaj otvoril a aj na záver vyhodnotil rektor Technickej univerzity vo Zvolene – Dr.h.c.prof.Ing. Rudolf Kropil, PhD, ktorý zahájil prvý zápas výkopom lopty. Športového podujatia sa zúčastnili predsedovia odborových organizácií z univerzít: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. z SPU Nitra, prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. z UVLF Košice, doc. Ing. Ján Kováč, PhD., z TU Zvolen, ďalej za vedenie univerzít: prorektor UVLF prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. a prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. – prorektor SPU Nitra.

Na základe výsledkov jednotlivých zápasov:

TU Zvolen – UVLF Košice 6:1,

SPU Nitra – UVLF Košice 4:0,

SPU Nitra – TU Zvolen 0:0,

sa víťazom turnaja po dlhšej dobe stalo domáce družstvo Technickej univerzity vo Zvolene. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z SPU Nitra a na treťom mieste skončilo družstvo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Domáci tak pre našu univerzitu získali nový Putovný pohár, podľa propozícii turnaja pripravila tento krát UVLF Košice.

Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Ing. Marián Tokár z SPU Nitra, za najlepšieho strelca Ing. Pavel Širka z TU vo Zvolene, za najlepšiu hráčku Martina Augustínová a za najlepšieho brankára Jozef Drábik z UVLF Košice.

Slávnostné ukončenie turnaja sa uskutočnilo v kultúrnom dome v obci Lieskovec, kde sa v

príjemnej športovej atmosfére všetci dobre cítili.

Verím, že sa všetci opäť stretneme budúci rok na turnaji v Nitre.

                            

Anna Beňová, hospodárka Rady UOO

Foto: Pavel Koreň, SDT


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7