Finišuje príprava nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

dátum uverejnenia: 23. 8. 2018
čas: 12:18
kategórie: Zväz

Finišuje príprava nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo koncom júla návrh nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý by mal nahradiť súčasný zákon č. 317/2009 Z. z.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uplatnil v pripomienkovom konaní celkovo 35 zásadných pripomienok. Uplatnené pripomienky tu 

Dňa 21. 8. 2018 sa na ministerstve uskutočnilo rozporové konanie, na ktorom zväz zastupoval predseda Pavel Ondek, podpredseda zväzu a predseda združenia SŠ Ivan Šóš, predseda sekcie pedagogických zamestnancov združenia ZŠ Ivan Dudáš a špecialistka pre vzdelávanie Eva Klikáčová. Ministerstvo na základe predložených argumentov akceptovalo 15 zásadných pripomienok zväzu.

Odborový zväz v súvislosti s uvedeným zákonom pripomienkoval aj návrhy vykonávacích predpisov (nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca a vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti...) Pripomienky k uvedeným vykonávacím predpisom neboli zatiaľ predmetom rozporového konania.

Po ukončení rozporových konaní bude materiál predložený na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a následne na schválenie vláde SR a Národnej rade SR. Po schválení uvedeného zákona v NRSR zverejníme jeho znenie na našom webovom sídle a budeme Vás informovať a najdôležitejších zmenách.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7