ETUCE otvára diskusiu o obnove odborových zväzov

dátum uverejnenia: 27. 5. 2019
čas: 14:47
kategórie: Zväz

ETUCE otvára diskusiu o obnove odborových zväzov

Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie sú v mnohých európskych krajinách a na celom svete v kríze. Záujem o obnovu odborového hnutia je tak viac ako žiadaný najmä v kontexte hlbokých spoločenských zmien a v súvislosti s reformami v oblasti vzdelávania, ktoré menia svet práce učiteľov a ostatných zamestnancov v oblasti vzdelávania. V dňoch 9. - 10. mája 2019 sa členské organizácie ETUCE z krajín EÚ/ EFTA a kandidátskych krajín EÚ zišli v Bruseli, aby diskutovali o hrozbách pre odbory a ich členov, pretože tieto výzvy nevyhnutne ovplyvňujú schopnosti školských odborových zväzov brániť učiteľov pred takýmito zmenami. Náš zväz na tomto podujatí zastupoval vedúci Úradu Juraj Stodolovský.

Počas úvodného podujatia 2-ročného projektu ETUCE „STE NA RADE! učitelia pre obnovu odborov“, dostali členské organizácie ETUCE možnosť na výmenu informácií a názorov na organizovanie a zapájanie členov do odborových štruktúr prostredníctvom kampaní sústreďujúcich sa na špecifické potreby nedostatočne zastúpených kategórií zamestnancov, akými sú najmä mladí ľudia, menšiny alebo ženy a v rôznych kontextoch, ako napríklad na pracovisku, v komunite a v spoločnosti.

Christine Blower, predsedníčka ETUCE, komentujúc prácu na obnove odborov, uviedla: „Naše situácie a kontexty sa v Európe veľmi výrazne líšia. Obnova odborových zväzov by sa však pre nás odborárov v oblasti vzdelávania nemala chápať ako niečo úplne nové. Hoci to môže v jednotlivých krajinách vyzerať inak, dôležité sú naše hlboko zakorenené spoločné hodnoty demokracie, sociálnej spravodlivosti a rovnosti, ktoré sú súčasťou našej tradície.“

Východiskovým bodom diskusie bolo jasné pochopenie a kritické hodnotenie globálnych kontextov týkajúcich sa vzdelávacieho sektoru, ich vplyvu na obnovu odborov a úlohu tradičných zväzov pri podpore vzdelávania zamestnancov s cieľom presadzovať ich práva. V tomto ohľade bola základom prezentácia prof. Howarda Stevensona, odborníka na odborové hnutie z univerzity v Nottinghame, ktorý okrem iného hodnotil súvislosť medzi subjektívnym vnímaním úlohy odborov a individuálnou aktívnou participáciou. Podľa jeho slov sa rozšírená nespokojnosť vyplývajúca z ekonomickej krízy mohla stať príležitosťou na riešenie sociálnych problémov školskej komunity v oblasti sociálnej spravodlivosti a sociálnej rovnosti. Zintenzívnenie úsilia na organizovanie zamestnancov však musí reagovať aj na individuálne potreby, a to kolektívnymi akciami, budovaním komunít a solidaritou.

V jednotlivých pracovných skupinách diskutovali účastníci postupne na témy ako: možnosti zvyšovania aktívneho zapájania menej zastúpených skupín (mladí zamestnanci, zamestnanci pochádzajúci z minoritných komunít); využívanie rôznych druhov kampaní na podporu aktívnej participácie; vplyv prostredia na vnímanie a aktívne zapájanie do odborového hnutia; používanie inovatívnych metód, terminológie a nástrojov na lepšiu komunikáciu s členskou základňou.

Susan Flocken, riaditeľka ETUCE, zdôraznila kľúčový význam tohto projektu: „V čase, keď ľudia spochybňujú hodnotu členstva v odborových zväzoch, ETUCE a jej členské organizácie považujú za nevyhnutné mobilizovať, organizovať, prijímať a udržiavať svojich členov, čím zdôrazňujú vplyv jednotného a silného učiteľského odborového hnutia na zvýšenie príťažlivosti profesie. Tento projekt, ako aj úsilie všetkých členských organizácií ETUCE, bude odrazovým mostíkom pri napĺňaní cieľov kampane ETUCE „Vytvorme budúcnosť Európy prostredníctvom učiteľov“.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7