Ďalšie stretnutie Komisie mladých

dátum uverejnenia: 8. 11. 2019
čas: 12:46
kategórie: , Zväz

Ďalšie stretnutie Komisie mladých

V dňoch 25.-26. októbra 2019 sa v rekreačnom zariadení Čingov uskutočnilo v tomto volebnom období v poradí už 9. zasadnutie Komisie rady zväzu pre prácu s mladými členmi. Na stretnutie prijali pozvanie aj hostia: predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková, podpredseda zväzu Miroslav Habán a predseda Komisie mladých KOZ SR František Gajdoš. Rokovanie otvoril a členov komisie privítal jej predseda Tomáš Kuželík, ktorý následne odovzdal slovo hosťom z vedenia zväzu. P. Ondek vo svojom vystúpení  informoval  o svojich aktuálnych aktivitách, ktoré sa sústreďujú najmä na pripomienkovanie školskej legislatívy a stretávanie sa s členskou základňou.  Vo svojich plánoch na najbližšie obdobie spomenul okrem iného stretnutia s predstaviteľmi politických strán a hnutí pred voľbami do NRSR a presadzovanie požiadaviek zväzu. Zrekapituloval valorizáciu platov zamestnancov v školstve v uplynulých rokoch a upriamil pozornosť na zvýšenie tarifných platov začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2019. Jeho vystúpenie doplnil predseda združenia VŠaPRO Miroslav Habán, ktorý sa sústredil na aktivity v oblasti vysokých škôl. Zdôraznil, že sa zväzu nedávno podarilo presadiť  vyššiu výmeru dovolenky aj pre výskumných, vývojových a umeleckých zamestnancov vykonávajúcich prácu na vysokých školách, Slovenskej akadémii vied a iných výskumných organizáciách. Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková následne prezentovala nový zákon 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch s tým, že upozornila na dôležité detaily, ktoré sa podarilo zväzu v tomto zákone vybojovať v prospech zamestnancov, najmä v oblasti príplatkov za profesijný rozvoj, ochrany pred mobbingom a bossingom či pracovného poriadku. Uviedla, že zväz spolupracuje s ministerstvom školstva aj pri príprave vykonávacích predpisov týkajúcich sa hlavne kvalifikačných predpokladov a vzdelávania v profesijnom rozvoji a snaží sa o ich čo najrýchlejšie prijatie. Zároveň sa členov Komisie mladých snažila motivovať, aby sa uchádzali o funkcie v regionálnych štruktúrach zväzu a pomohli tak zvýšiť záujem ich mladých kolegov o činnosť a funkcie odborov. V následnej diskusii sa členovia komisie zaujímali najmä o medializované témy ako odpis z registra trestov, obedy „zadarmo“, rôzne úväzky na základných a stredných školách či vyplácanie príspevkov na rekreácie. Vystúpenia hostí uzavrel František Gajdoš, ktorý predstavil aktivity Komisie mladých KOZ SR a pozval na nadchádzajúcu Akadémiu mladých odborárov. V bode rôzne diskutovali prítomní o svojich každodenných pracovných skúsenostiach a dobrých príkladoch z ich pedagogickej praxe, ktoré môžu využiť pri riešení problematických situácií na pracovisku.

Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7