Chyba v článku v denníku Pravda

dátum uverejnenia: 9. 1. 2019
čas: 11:25
kategórie: Zväz

Chyba v článku v denníku Pravda

Dňa 9. 1. 2018 vyšiel v denníku Pravda (str. 11-15) článok s názvom „Komu a o koľko stúpol plat od 1. januára?“. V článku je na strane 12 zverejnená tabuľka s názvom Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov a tiež tabuľka s názvom Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov .


 


Upozorňujeme, že uvedené tarifné tabuľky stratili účinnosť 31.12.2018. Na túto chybu sme upozornili autorku článku aj redakciu denníka Pravda.

Aktuálne tabuľky platné od 1.1.2019 nájdete na:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/388/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_nariadeniu_vlady_c_388_2018_z_z. oznacenie 

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.1.2019

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7