Celoslovenské zasadnutie pléna združenia základných škôl Slovenska

dátum uverejnenia: 17. 10. 2018
čas: 13:34
kategórie: Zväz

Celoslovenské zasadnutie pléna združenia základných škôl Slovenska

V dňoch 15. až 17. októbra 2018 sa uskutočnilo zasadnutie riaditeľov Združenia základných škôl Slovenska pod vedením prezidentky Aleny Petákovej.

Na zasadnutí vystúpili ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, poslanci Národnej rady SR Branislav Grōhling, Miroslav Sopko, Martin Poliačik a zástupca ZMOS Zdenko Krajčír, riaditeľ sekcie rezortných činností. Vystúpenia boli zamerané na politiku v rezorte školstva, k Národnému projektu výchovy a vzdelávania, k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch a k novele odmeňovania.

V ďalšej časti zasadnutia za rezort školstva vystúpili generálny riaditeľ regionálneho školstva Marián Galan a riaditeľka odboru základného školstva Ingrid Kováčová. Ich vystúpenia boli zamerané na novelizáciu zákonov a aktuálne problémy základného školstva.

Plénum prerokovalo aj vzdelávacie programy z oblasti finančnej gramotnosti, ekonómie a podnikania, informácie z prieskumu aplikácií vzdelávacích programov pre žiakov s poruchami správania, ako aj budúce zákonné zavedenie elektronickej schránky pre právne subjekty.

Za OZ PŠaV na Slovensku sa na zasadnutí na pozvanie prezidentky Aleny Petákovej zúčastnili Pavel Ondek, predseda zväzu a za združenie základného školstva OZ PŠaV Ingrid Gamčíková a Darina Nagyová. Predseda zväzu vo svojim vystúpení vysvetlil zmeny v odmeňovaní zamestnancov škôl a chystané zmeny v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7