Bude štát dotovať príspevky na rekreácie?

dátum uverejnenia: 5. 2. 2019
čas: 12:15
kategórie: Zväz

Bude štát dotovať príspevky na rekreácie?
Bude štát dotovať príspevky na rekreácie?

Školy a školské zariadenia nemajú vo svojich rozpočtoch finančné prostriedky na príspevky na rekreácie pre svojich zamestnancov! O riešenie tohto problému sme požiadali zástupcov Ministerstva financií SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedu Národnej rady SR.

Na náš podnet ministerstvo školstva vypracováva nápočet finančného dopadu rekreačných príspevkov pre zamestnancov školstva v prenesenom výkone štátnej správy a pre vysoké školy a priamo riadené organizácie, ktorý predloží ministerstvu financií. V štátnom rozpočte je pre legislatívne zmeny v roku 2019 vytvorená rezerva 400 miliónov eur.

Požadujeme, aby školy a školské zariadenia, ktorých sa to týka, dostali financie na príspevok na rekreácie vo forme nadnormatívneho účelového financovania. Predseda NR SR našu požiadavku vníma pozitívne a vyjadril sa, že financie pre tento účel budú zo štátneho rozpočtu prerozdelené do dvoch mesiacov.

Dotácia má byť určená pre zamestnancov štátnej a verejnej správy, kam patria aj zamestnanci školstva. K tomu boli uskutočnené aj rokovania na najvyššej úrovni zástupcu vlády SR a KOZ SR.

Ako si uplatniť príspevok na rekreáciu?
Ak si chcete uplatniť nárok na príspevok na rekreáciu od svojho zamestnávateľa, musíte spĺňať podmienky, ktorými sú:
•    Váš zamestnávateľ priemerne zamestnával v roku 2018 viac ako 49 zamestnancov, alebo má záväzok poskytovať príspevok na rekreáciu vo Vašej kolektívnej zmluve,
•    odpracovali ste u zamestnávateľa viac ako 24 mesiacov,
•    využili ste služby (ubytovanie/ ubytovanie + strava/ ubytovanie+ wellness a/ alebo iné služby) zariadenia na území SR v rozsahu 2 a viac prenocovaní, alebo Vaše dieťa, ktoré navštevuje ZŠ, alebo 1-4. ročník 8. ročného gymnázia bolo na viacdennom prázdninovom tábore (denný/pobytový) na území SR.
Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, máte nárok na príspevok na rekreáciu a u zamestnávateľa si ho uplatníte tak, že:
•    u poskytovateľa ubytovania si vypýtate účtovný doklad na účely príspevku na rekreáciu,
•    predložíte účtovný doklad do 30-tich dní od ukončenia rekreácie zamestnávateľovi.

Ak všetko vyššie uvedené dodržíte, zamestnávateľ Vám vyplatí príspevok na rekreáciu v rozsahu 55% z preukázaných výdavkov, najviac však 275 Eur v najbližšom výplatnom termíne po predložení účtovných dokladov. Do vyššie uvedenej sumy môžete zahrnúť aj Vášho manžela/ku a deti, ktorí sa rekreácie zúčastnia spolu s Vami. Na príspevok máte nárok aj v prípade ak pracujete na kratší pracovný čas, zamestnávateľ Vám poskytne pomernú časť zodpovedajúcu Vášmu úväzku. Ak ste dodržali podmienky, máte na príspevok na rekreáciu právny nárok, zamestnávateľ Vás nemôže s Vašim nárokom odbiť!

(Právny základ nájdete v §152a Zákonníka práce)

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7