Aplikačná pomôcka k preukazovaniu bezúhonnosti

dátum uverejnenia: 5. 11. 2019
čas: 09:51
kategórie: Zväz

Aplikačná pomôcka k preukazovaniu bezúhonnosti

Vďaka našim rokovaniam s ministerstvom školstva sa nám podarilo zjednodušiť proces overovania bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov na účely zákona č.138/2019 Z.z. Učitelia si tak nebudú musieť vybavovať odpis z registra trestov sami! Na základe ich súhlasu so spracovaním osobných údajov zašle okresná prokuratúra v sídle kraja zamestnávateľovi informáciu, či konkrétny zamestnanec spĺňa alebo nespĺňa podmienky bezúhonnosti na základe zákona. Zamestnávateľ navyše nedostáva celý odpis z registra trestov. 

Ministerstvo na základe našej dohody vypracovalo pomôcku pre aplikačnú prax, ktorú nájdete na:

https://www.minedu.sk/preukazovanie-bezuhonnosti-pz-a-oz-aplikacna-pomocka/

alebo tu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7