Ako vnímajú medzinárodné organizácie Slovensko

dátum uverejnenia: 21. 9. 2018
čas: 11:24
kategórie: Zväz

Ako vnímajú medzinárodné organizácie Slovensko

Dňa 21. septembra 2018 sa vedúci Úradu zväzu Juraj Stodolovský zúčastnil seminára organizovaného zastúpením Európskej komisie na Slovensku pod názvom „Ako hodnotia medzinárodné inštitúcie Slovensko“. Zástupcovia najvýznamnejších medzinárodných inštitúcií predstavili svoj pohľad na oblasti od makroekonomických ukazovateľov cez daňový systém a trh práce až po sektory ako je zdravotníctvo, vzdelávanie, kvalita verejnej správy či životné prostredie. Medzinárodné organizácie pravidelne analyzujú a monitorujú členské krajiny a publikujú podrobné analytické dokumenty, ktoré sú výborným zrkadlom fungovania štátu a výkonu ekonomiky v rôznych oblastiach. 

Zástupcovia medzinárodných inštitúcií ako Európska komisia, Medzinárodný menový fond a Organizácia pre spoluprácu a rozvoj (OECD), ako aj odborná verejnosť sa zhodli, že najväčšími výzvami zostáva školstvo, kvalita verejnej správy, situácia na trhu práce, hlavne v súvislosti s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a slabou integráciou znevýhodnených skupín a tiež oblasť zdravotníctva. Výsledok seminára potvrdil, že odporúčania EK v kontexte Európskeho semestra a analýzy v Správe o Slovensku sa zhodujú s hodnoteniami iných renomovaných medzinárodných organizácií.

V oblasti školstva nám odporúčajú najmä: zvýšiť verejné výdavky na školstvo a vedu, zlepšiť výsledky vzdelávania pri medzinárodných testovaniach, nasmerovať vzdelávanie k výskumnej a inovatívne-orientovanej ekonomike, urýchliť proces integrácie marginalizovaných skupín či zefektívniť prepojenie obsahu vzdelávania s potrebami trhu práce.

 

Juraj Stodolovský
vedúci Úradu
OZPŠaV na Slovensku

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7