Vyhlásenie k Programovému vyhláseniu vlády SR

dátum uverejnenia: 14. 4. 2016
čas: 14:58
kategórie: Zväz

Vyhlásenie k Programovému vyhláseniu vlády SR

Vyhlásenie

Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve

k Programovému vyhláseniu vlády SR

 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerské organizácie pôsobiace v školstve oceňujú zapracovanie niektorých požadovaných systémových zmien smerujúcich k zlepšeniu školstva do Programového vyhlásenia vlády SR.

 

Zároveň však vyjadrujú zásadnú nespokojnosť s nedostatočným finančným zabezpečením deklarovaných zmien, hlavne dôstojného postavenia zamestnancov v školstve  a vede.

 

Upozorňujeme, že vláda SR a jej jednotlivé politické zložky tým likvidujú potenciál možného progresu školstva a vedy, čo spôsobí ďalší odliv kvalitných zamestnancov zo školstva a nezabezpečí deklarované zatraktívnenie učiteľského povolania.

 

Žiadame vládu SR, aby ešte pred hlasovaním o vyslovení dôvery vláde SR a prijatím Programového vyhlásenia vlády SR v Národnej rade SR prehodnotila Programové vyhlásenie vlády SR v oblasti financovania a výrazne zvýšila objem finančných prostriedkov z verejných zdrojov do  školstva a vedy vrátene navýšenia platových taríf  zamestnancov školstva a vedy v zmysle Deklarácie zo dňa 17. februára 2016.

 

Stabilita a rozvoj školstva a vedy  je momentálne v rukách vlády SR.

 

 

Bratislava 14. apríla 2016

                                                                                           

                                                                                  signatári Deklarácie

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7