Vyhlásenie Rady OZ PŠaV na Slovensku k prijatiu Programového vyhlásenia vlády SR

dátum uverejnenia: 8. 4. 2016
čas: 09:42
kategórie: Zväz

Vyhlásenie Rady OZ PŠaV na Slovensku k prijatiu Programového vyhlásenia vlády SR

Vyhlásenie Rady OZ PŠaV na Slovensku k prijatiu Programového vyhlásenia vlády SR

Rada OZ PŠaV na Slovensku na svojom zasadnutí prijala nasledovné vyhlásenie:

a/ trvá na splnení požiadaviek vyplývajúcich z Deklarácie OZ PŠaV na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR zo dňa 17. 2. 2016 a ich zapracovaní do Programového vyhlásenia vlády,

b/ konštatuje, že vedenie OZ PŠaV na Slovensku je pripravené rokovať s politickými stranami,

c/upozorňuje, že v prípade nesplnenia bodu a/  vzhľadom na štrajkovú pohotovosť je OZPŠaV na Slovensku pripravený organizovať protestné aktivity vrátane pokračovania štrajku,

d/ vyzýva signatárov Deklarácie na jednotu a podporu protestných aktivít organizovaných OZ PŠaV na Slovensku.

T: po prijatí Programového vyhlásenia vlády vládou SR

 

V Bratislave 7. apríla 2016

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7