7. stretnutie Komisie mladých

dátum uverejnenia: 31. 10. 2018
čas: 15:59
kategórie: , Zväz

7. stretnutie Komisie mladých

V dňoch 26. – 27. októbra 2018 sa v Kežmarských Žľaboch už po siedmykrát stretli členovia Komisie mladých zastupujúci mladých zamestnancov školstva na všetkých druhoch a typoch škôl na celom Slovensku.

Rokovanie otvoril predseda Komisie mladých Tomáš Kuželík, ktorý privítal členov komisie a hostí, ktorými boli predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedovia zväzu I. Šóš a M. Habán, predseda rady ZO Ľuboš Kvašňák. Zo zahraničia prijali pozvanie regionálni zástupcovia partnerských odborových zväzu z ČR (ČMOS PŠ – Pardubický kraj a VOS) a Poľska (ZNP – región Malopolski) ako aj zástupcovia mladých školských odborárov z týchto jazykovo, historicky aj kultúrne blízkych krajín.

Na úvod rokovania informovali skúsenejší kolegovia o nedávnom vývoji v školstve v jednotlivých krajinách, spomenuli výzvy, ktorým odbory momentálne čelia, dotkli sa otázky platov zamestnancov školstva, ich sociálnych a pracovných podmienok ako aj politickej atmosféry.

Zástupcovia mladších kolegov potom samostatne diskutovali o stave vzdelávacích systémov, postavení začínajúcich učiteľov či o možnostiach aktívneho zapájania sa do činnosti odborov. Zhodli sa na potrebe zvyšovania informovanosti o aktivitách a poslaní odborov medzi mladými ľuďmi, ktoré by malo začať už na pedagogických fakultách a pokračovať stretnutiami s kolegami na školách a školských zariadeniach. Zároveň diskutovali o príčinách nedostatočného záujmu (nielen) mladých ľudí aktívne sa zapájať do kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov v rámci svojich profesií a verejného života ako takého.

V súvislosti s aktuálnym dianím na Slovensku informoval člen Komisie mladých Ivan Dudáš (zároveň vedúci sekcie pedagogických zamestnancov pri združení ZŠ) o pripomienkach zväzu k návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o pravdepodobnej výslednej podobe tejto dôležitej právnej normy.

Na záver rokovania predstavil zástupca KOZ SR Miroslav Hajnoš aktivity konfederácie a pozval prítomných členov Komisie mladých na dve podujatia, a to Akadémiu mladých odborárov a Sieť mladých odborárov v strednej Európe (CEYTUN), ktorú sú pravidelne organizované v spolupráci s nadáciou Fridricha Eberta.


Juraj Stodolovský
vedúci Úradu zväzu 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7