Zasadnutie Rady ZO OZPŠaV okresu Levice

dátum uverejnenia: 18. 12. 2018
čas: 10:42
kategórie: Združenie základného školstva

Zasadnutie Rady ZO OZPŠaV okresu Levice

Dňa 22.11. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Rady ZO v okrese Levice. Rokovania sa zúčastnil aj predseda OZ PŠaV na Slovensku Pavel Ondek, ako aj predseda krajskej rady Združenia základného školstva pre kraj Nitra, Miroslav Kováč.

Predmetom stretnutia boli aktuálne legislatívne informácie o pripravovanom zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch, zvyšovanie platov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, ako aj pracovné podmienky začínajúcich učiteľov a kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2019-2020. Prítomných predsedov ZO zaujímali aj otázky týkajúce sa kreditového príplatku a jeho zmien, ako aj nárok na doplnkové dôchodkové poistenie.

Predseda Rady ZO prítomných informoval, že najbližšie školenie predsedov ZO k novej legislatíve sa bude konať v rekreačnom zariadení v  Čingove. Zároveň vyhodnotil štatistiku členov ZO za rok 2018 a pozitívne zhodnotil, že v okrese vznikla nová ZO v Pukanci.

Vyzval predsedov ZO k väčšej motivácii a náboru nových mladých členov v budúcnosti. Pripomenul aktualizáciu   elektronickej databázy členov a upriamil  pozornosť na množstvo materiálov, ktoré v nej nájdu. Záverom informoval o zmenách vo vedení OZPŠaV na Slovensku.

 

PhDr. Roman Hromadík,

predseda Rady ZO OZ PŠaV Levice

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7