Zasadnutie Rady ZO OZ PŠaV v okrese Zvolen

dátum uverejnenia: 16. 12. 2019
čas: 12:32
kategórie: Združenie základného školstva

Zasadnutie Rady ZO OZ PŠaV v okrese Zvolen

Dňa 25.11.2019 sa uskutočnilo zasadnutie Rady ZO OZ PŠaV v okrese Zvolen. Prítomní predsedovia privítali Mgr. Martina Mikluša, právnika OZ PŠaV na Slovensku.

V úvode zasadnutia sa predsedovia venovali svojim problémom , ako je doplňovanie databázy, tam je nutné urobiť pre niektorých ešte jedno školenie, dostali informácie zo zasadnutia v Kežmarských Žľaboch a zo stretnutia s ministerkou školstva.

Ďalšia diskusia bola zameraná na odpisy z registra trestov, profesijný rozvoj, odmeňovanie....

Časť diskusie bola zameraná problémom zamestnancov školských jedální.

Ďalej sa vyjadrili k tabuľkám nepedagogických zamestnancov a žiadajú úpravu tak, aby sa nikto nedostal pod úroveň minimálnej mzdy

Potom odovzdala predsedníčka slovo Mgr. Martinovi Miklušovi, ktorý vo svojej prezentácii vysvetľoval legislatívne zmeny v oblasti školstva. Jeho prezentácia bola veľmi konkrétna, čo sa prejavilo v bohatej diskusii, čo ukázalo, že predsedovia sa zaujímajú o dianie v OZ PŠa V.

Na záver predsedníčka Rady ZO poďakovala všetkým prítomným za aktívny prístup na zasadnutí, nášmu hosťovi za obsahovo bohatú prezentáciu a zaželala krásne a pokojné prežitie Vianoc.

Mgr. Magdaléna Ponická, preds. Rady ZO OZPŠaV v okrese Zvolen


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7