Zasadnutie krajskej rady Z-ZŠ vo Zvolene

dátum uverejnenia: 13. 2. 2018
čas: 08:19
kategórie: Združenie základného školstva

Zasadnutie krajskej rady  Z-ZŠ vo Zvolene

Dňa 30. januára 2018 sa konalo zasadnutie Krajskej rady ZZŠ OZ PŠaV Banskobystrického kraja vo Zvolene.

Pozvanie na zasadanie prijali hostia: Mgr. Miroslav Marcinko – vedúci odboru školstva pri MÚ vo Zvolene, Ing. Iveta Majerová – predsedníčka ZSŠ pre Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj, Ing. František Šáry – podpredseda zväzu a predseda ZZŠ, Eugen Bertha – špecialista BOZP pre Banskobystrický, Trnavský a Žilinský kraj, JUDr. Renáta Matejková – špecialistka pre právne služby pre kraje Banskobystrický, Trnavský a Žilinský a JUDr. Dušan Kazár – náš bývalý právnik na dôchodku.

    Zasadanie malo dve časti. Prvá časť zasadania bola pracovná. Magdaléna Ponická, krajská predsedníčka, oboznámila prítomných s aktuálnym dianím v OZ PŠaV. Potom nasledovala diskusia. Prvý v nej vystúpil Ing. František Šáry – podal informácie o plánovaných podujatiach a aktivitách ZZŠ a OZ PŠaV. Podnetným bol diskusný príspevok Mgr. Renáty Taligovej o uplatňovaní absolventov škôl na trhu práce a o využití prognóz potrieb budúcich zamestnávateľov, ktorým by sa malo naše školstvo prispôsobovať. Ing. Iveta Majerová sa dotkla problémov stredných škôl. Mgr. Miroslav Marcinko hovoril o problémoch mzdových tabuliek nepedagogických zamestnancov v školstve.

    Po schválení uznesení skončila pracovná časť a začala tá slávnostná. Účastníci zasadania krajskej rady sa odobrali do pripravenej miestnosti s bohato prestretým stolom. A čo bolo príčinou tejto veľkej slávy? Naša krajská predsedníčka, Magdalénka, sa dožila významného životného jubilea – svojich, kto by to povedal, 70 rokov. Je žijúcim dôkazom toho, že vek je len číslo.

    Za všetkých gratulantov predniesla slávnostný príhovor členka krajskej rady Katarína Kačányová. V slovách z pera člena krajskej rady Vladimíra Repu sa nieslo uznanie a obdiv k životu a práci našej jubilantky, čo vyvolalo dojatie, ale aj úsmevy. Hĺbka slov príhovoru sa dotkla všetkých prítomných, ale samozrejme najviac našej oslávenkyne, ktorej sa v tvári striedali úsmevy so slzami dojatia v očiach. Renáta Taligová potom odovzdala Magdalénke darček spolu s kytičkou kvetín. Nasledovali gratulácie členov krajskej rady. Za hostí z Banskej Bystrice sa prihovorila milými a vtipnými slovami Ing. Iveta Majerová.

    Po gratuláciách zotrvali prítomní v príjemných rozhovoroch s oslávenkyňou za slávnostným stolom.

    Tak, Magdalénka naša, zachovaj si do rokov budúcich všetku tú svoju príslovečnú vitalitu. Byť o rok starší nie je predsa žiadna chyba. To iba pribúda za každou vráskou múdrosť, pokoj a rozvaha. Magdalénka, želáme Ti pevné zdravie, šťastie a veľa radosti z Tvojej rodiny.

Členky Krajskej rady ZZŠ Banskobystrického kraja

fotografie – koláž

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7