Zasadnutie Krajskej rady OZPŠaV Banskobystrického kraja

dátum uverejnenia: 25. 6. 2018
čas: 11:10
kategórie: Združenie základného školstva

Zasadnutie Krajskej rady OZPŠaV Banskobystrického kraja

Dňa 19.júna 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Krajskej rady OZ PŠaV Banskobystrického kraja na Kráľovej. Rokovanie otvorila a všetkých prítomných srdečne privítala predsedníčka Krajskej rady Magdaléna Ponická.

Po schválení programu podala informácie zo zasadnutia predsedníctva zväzu a zo zasadnutí sekcií ŠJ a ŠKD, na ktorých opäť prebehla živá diskusia o odmeňovaní, úväzkoch, bezpečnosti pri práci, pracovnom poriadku, nadčasovej práci a mnohých iných problémoch, ktoré trápia zamestnancov jedální a klubov. Upozornila prítomné predsedníčky a predsedu na nové právne predpisy zhrnuté v prezentácii vytvorenej Martinom Miklušom. Podrobne informovala o Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, jeho zavedenie do praxe zhodnotila ako náročné a dlhodobé. Odporučila prítomným naštudovanie Pripomienok OZ PŠaV k novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktoré je veľmi podrobne spracované a sprístupnené na webovej stránke. Ďalším bodom programu bola zmena systému odmeňovania nepedagogických zamestnancov, ktorá bola predložená na schválenie vláde SR. Členovia rady vyjadrili opätovnú nespokojnosť s tabuľkou odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov ohraničenou 32. rokom praxe, ktorá diskriminuje učiteľov s mnohoročnými skúsenosťami a zásluhami v oblasti výchovy a vzdelávania. V ďalšej časti vystúpila A. Pregnerová, účastníčka 17.rokovania Rady zväzu, ktoré sa uskutočnilo v Chvaloviciach (okr.Znojmo, Česká republika). Vyjadrila spokojnosť s priebehom a organizáciou tohto výjazdového zasadnutia.

Hosťom zasadnutia bola JUDr. Renáta Matejová, ktorá prítomných bližšie informovala o nových právnych predpisoch a odpovedala na mnohé otázky týkajúce sa právneho poradenstva pre školy a školské zariadenia v jednotlivých okresoch.

V diskusii sa jednotlivé predsedníčky okresov zaoberali inklúziou v školstve a jej praktickou realizáciou, potrebou asistentiek, zostávajúcim kreditným systémom, spôsobom valorizácie platov, zmenami systému odmeňovania zamestnancov školstva a výmenou osobných skúseností. V závere M.Ponická zablahoželala členovi rady Vladimírovi Repovi k jeho okrúhlemu jubileu. Našu radu dlhé roky obohacuje nielen svojou mužskou prítomnosťou, šarmom a humorom, ale najmä odbornosťou, zodpovedným prístupom a bohatými skúsenosťami, ktoré ochotne odovzdáva ďalej.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7