Vzdelávanie rád ZO OZPŠaV okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa

dátum uverejnenia: 13. 5. 2019
čas: 12:27
kategórie: Združenie základného školstva

Vzdelávanie rád ZO OZPŠaV okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa

Už niekoľko rokov rady ZO OZPŠaV - Združenia základných škôl okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa uskutočňujú spoločné dvojdňové vzdelávanie v RZ Crocus v Kežmarských Žľaboch. V tomto roku sa vzdelávanie odborárov uskutočnilo v dňoch 25. a 26.4. 2019. V doobedňajších hodinách 25.4. 2019 sa odborári zo Starej Ľubovne venovali aktualizácii svojich členov v databáze OZPŠaV na Slovensku.

Poobede už okresné predsedníčky Ľ. Rochová a L. Hricíková privítali Ing. Vladimíra Kmeca, koordinátora a špecialistu BOZP OZPŠaV. Podobne ako v minulom roku okrem legislatívnej problematiky, úloh odborovej kontroly na úseku BOZP prítomných zaujalo riešenie konkrétnych modelových situácií hlavne pri riešení pracovných a školských úrazov.

Široký priestor v poobedňajšom bloku vzdelávania bol zameraný na zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorého podrobnú analýzu a výklad uskutočnila predsedníčka krajskej rady Prešovského kraja PaedDr. Darina Nagyová. Podrobne sa venovala aj zmenám v mzdovom ohodnotení zamestnancov rezortu školstva v roku 2019 a s pripravovanými zmenami v roku 2020, ako aj problematike získavania a platnosti kreditov v rámci vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.

Legislatívnym otázkam sa podrobne venoval aj ďalší lektor JUDr. Michal Guman, odborový právnik pre Prešovský a Košický kraj. Pre všetkých účastníkov bolo veľmi podnetné jeho vystúpenie k vybraným problémom pracovnoprávnych vzťahov v oblasti školstva, k rekreačným pobytom, k zákonu o registrácii mimovládnych organizácii, k Zákonníku práce , k plneniu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa zo strany zamestnávateľov.

V doobedňajších hodinách 26.4. 2019 pokračovala v svojej lektorskej činnosti PaedDr. Darina Nagyová. Zamerala sa najmä na formy vzdelávania pedagogických zamestnancov od septembra 2019. Určitý časový priestor bol venovaný aj výmene skúseností z odborárskej práce predsedov základných organizácií a nutnosti rozširovania členskej základne OZ PŠaV najmä o mladých členov.

Členovia oboch rád odchádzali so vzdelávania spokojní. Opäť získali potrebné informácie, s ktorými oboznámia svojich členov na jednotlivých pracoviskách. Už teraz sa tešia na ďalšie vzdelávanie v roku 2020.

PhDr. Lýdia Hricíková, R- ZO OZPŠaV Stará Ľubovňa,

Ľudmila Rochová, , R- ZO OZPŠaV, Kežmarok


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7