Vzdelávanie predsedov ZO OZPŠaV a riaditeľov vo Zvolene

dátum uverejnenia: 5. 11. 2018
čas: 12:03
kategórie: Združenie základného školstva

Vzdelávanie predsedov ZO OZPŠaV a riaditeľov vo Zvolene

Dňa 23.10.2018 sa uskutočnilo vzdelávanie k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch, ďalej k Zákonníku práce pre predsedov ZO OZ PŠaV a riaditeľov ZŠ a MŠ.

Lektormi vzdelávania boli PhDr. Inga Gamčíková a JUDr. Renáta Matejová.

Inga Gamčíková predstavila zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch paragraf po paragrafe a zároveň hovorila o pripomienkach zo strany odborového zväzu. Ďalej sa venovala mzdovým tabuľkám pre nepedagogických zamestnancoch a okruhu pracovných činností v zmysle článku 10 kolektívnej zmluvy. Veľký záujem bol o vysvetlenie vyplácania kreditov, riaditelia sa pýtali na príplatky za riadenie, ako aj o zaraďovanie nepedagogických zamestnancov do platových tried a stupňov.

Druhá časť vzdelávania bola zameraná na právnické záležitosti, ako je riaditeľské voľno, práca nadčas, práca na dobu určitú a neurčitú a ďalšie dôležité skutočnosti zo Zákonníka práce. Bohatá diskusia ukázala, že predsedov ZO zaujímajú prednesené veci, ktoré im pomôžu v ich práci na školách.

Obidvom lektorkám patrí moje veľké poďakovanie za ich prednášky, čo ocenili aj prítomní veľkým potleskom a kytičkou kvetov.

Mgr. Magdaléna Ponická


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7