Vzácna návšteva v Bardejove

dátum uverejnenia: 1. 3. 2019
čas: 10:18
kategórie: Združenie základného školstva

Vzácna návšteva v Bardejove

Do Bardejova v utorok 26. februára 2019 prišla vzácna návšteva nebola síce z drahých kameňov, ani zo zlata, bola vzácna informáciami. Na Základnej škole Bartolomeja Krpelca sme privítali predsedu OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavla Ondeka a RNDr. Ingrid Gamčíkovú podpredsedníčka zväzu a predsedníčka Združenia ZŠ, ktorí nám priniesli informácie, ako sa vraví z prvej ruky. Pán predseda, poinformoval o cieľoch OZ školstva a vedy, o vyjednaných platových tabuľkách a vysvetľoval zaradenosť jednotlivých pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Pani podpredsedníčka sa venovala pripravovaným úpravám zákona 317/2009. Tieto informácie si vypočuli predsedovia ZO OZ PŠaV v našom meste a okrese a odborári zo ZŠ B. Krpelca v Bardejove a novozaloženej ZO OZ pri ZŠ arm. gen. L. Svobodu na Vinbargu v Bardejove. V diskusii zazneli otázky, ktoré trápia našich kolegov odborárov. Predstavitelia nášho zväzu trpezlivo odpovedali na každú otázku, prípadne vysvetľovali znenie zákona a ako upraviť kolektívne zmluvy, aby sa pre našich odborárov zlepšili platové podmienky a podmienky na pracoviskách.

Ing. Mária Onuščáková, predseda Rady ZOOZ Bardejov


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7