Stretnutie v Ružomberku

dátum uverejnenia: 12. 4. 2019
čas: 08:51
kategórie: Združenie základného školstva

Stretnutie v Ružomberku

Pozvanie výboru Rady ZO OZ PŠaV v Ružomberku na 8. apríla 2019 prijali Ing. Pavel Ondek, predseda OZ PŠaV na Slovensku, RNDr. Ingrid Gamčíková, podpredsedníčka zväzu a predsedníčka Z-ZŠ, JUDr. Renata Matejová, právnička OZ pre stredné Slovensko a p. Mária Barančíková, krajská predsedníčka zo Žiliny.

Našich hostí na MÚ v Ružomberku prijali primátor mesta MUDr. Igor Čombor, PhD., 1.zástupca primátora Mgr. Michal Lazar a vedúci odboru školstva a športu Ing. Jozef Pažítka.

P. primátor hostí informoval o Ružomberku a súčasnej situácii, o situácie v školstve na území mesta hovorili zástupca primátora a vedúci oddelenia.

P. Ondek oboznámil o aktuálnej situácii v odboroch, o rokovaniach na MŠ, MF, o prenesených a originálnych kompetenciách.

Na stretnutie s funkcionármi OZ PŠaV na Slovensku boli pozvaní predsedovia a členovia ZO OZ, riaditelia škôl a ŠZ, starostovia obcí, vedúci šk. úradov.

Stretnutie sa konalo v zasadačke MÚ, ktoré otvoril a moderoval vedúci sekcie riadiacich pracovníkov PaedDr. M. Mikulka, privítal hostí a všetkých prítomných. Prvý sa prihovoril primátor mesta MUDr. I. Čombor, privítal na MÚ a našich hostí a poprial úspešné rokovanie.

Predseda zväzu Ing. P. Ondek vo svojom vystúpení informoval o cieľoch OZ školstva a vedy, o vyjednaných platových tabuľkách od 1.1.2019 , vysvetľoval zaradenosť jednotlivých pedagogických a nepedagogických zamestnancov, o úprave platov a pracovných podmienok začínajúcich učiteľov. Svoje vystúpenie prezentoval aj tabuľkami, v ktorých dokumentoval zaradenie zamestnancov do PT a PS, grafmi s vývojom miezd. Venoval sa aj kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2019-2020, otázkam týkajúcich sa kreditového príplatku a ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.

Zodpovedal na dopyty prítomných z danej problematiky.

Predsedníčka Združenia ZŠ Ingrid Gamčíková podrobne rozobrala už prijatý zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch. Vo svojej výbornej prezentácii upozorňovala na jednotlivé časti zákona, na jeho zmeny a úlohy, ktoré sa OZ do zákona podarilo presadiť, venovala sa problematike kreditových príplatkov.

Zodpovedala na otázky , ktoré sa týkali hlavne prijatého zákona.

Právnička OZ Renata Matejová informovala o zmenách v ZP , o novom zákone neziskových organizácií.

Na záver p.Mikulka poďakoval našim hosťom ako aj p. primátorovi mesta, že stretnutie sa mohlo konať v priestoroch MÚ, prítomným za aktívnu účasť.

Po skončení ešte členovia ZO OZ využili možnosť na svoje osobné dopyty s funkcionármi zväzu.

Mgr. Viera Slaná, predsedníčka Rady ZO OZ Ružomberok


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7