Stretnutie jubilujúcich členov ZO OZ PŠaV okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica

dátum uverejnenia: 16. 12. 2019
čas: 12:28
kategórie: Združenie základného školstva

Stretnutie jubilujúcich členov ZO OZ PŠaV okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica

Sú stretnutia, ktoré vedia pohladiť dušu človeka. Zvlášť v období pred Vianocami kedy naše srdcia sú si bližšie, sme súdržnejší, citlivejší a i napriek materiálnosti tohto sveta vieme si navzájom pomôcť a obdarovať sa.

Dňa 11. decembra 2019 sa takéto stretnutie uskutočnilo v reštaurácii Na korze v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti 60. narodenín členov ZO OZ PŠaV okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. Tieto stretnutia sú už dlhoročne organizované výborom OZ PŠAV okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica pod vedením jeho predsedníčky Ľudmily Dubeckej. V tomto roku sa na stretnutí stretlo 47 odborárov.

Slová v príhovore našej predsedníčky nás presvedčili o tom, že je človekom na správnom mieste. Po úvodnom privítaní jubilantiek vyzdvihla úlohu OZ PŠaV na Slovensku a jeho vedenie, ktoré v poslednom období pri jednaniach s pracovníkmi ministerstva školstva získalo pre zamestnancov školstva viaceré pozitívne zmeny. Stručne informovala aj o ďalších krokoch, ktoré chce OZ PŠaV na Slovensku pre zamestnancov školstva urobiť v nasledujúcom roku. Prítomným členom ZO OZ PŠaV okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica sa poďakovala za ich vernosť odborom a prácu, ktorú vykonali v ZO OZ PŠaV pre svojich členov i kolegov. V závere svojho príhovoru zablahoželala oslávenkyniam k ich životnému jubileu a popriala ešte dlhé roky prežité v zdraví, šťastí, láske a pohode. Pre spomienku na tento večer obdarovala všetky jubilantky milým darčekom.

Členka výboru ZO OZ PŠaV okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica Katarína Štrauchová dala návrh prítomným členom ZO OZ na vyjadrenie podpory p. Klikáčovej a všetkým ženám, ktoré sa snažia o získanie práva na rovnocenné podmienky odchodu do dôchodku pre ženy narodené v rokoch 1958,1959,1960. Prítomní členovia ZO OZ túto podporu odsúhlasili.

Stretnutie v príjemnom prostredí reštaurácie pokračovalo slávnostným obedom a po ňom priateľskými rozhovormi prítomných.

V závere jubilujúca predsedníčka sekcie riadiacich zamestnancov ZO OZ PŠaV menovaných troch okresov Drahoslava Pindrochová poďakovala pani Ľudmile Dubeckej a všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tohto stretnutia.

Stretnutie bolo vzácnym darom pre všetkých jubilujúcich. Ďakujeme!

PaedDr.Drahoslava Pindrochová, predsedníčka sekcie riadiacich zamestnancov


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7