Spoločné zasadnutie Rady ZO OZ PŠaV a Klubu riaditeľov škôl a školských zariadení v okrese Rimavská Sobota

dátum uverejnenia: 22. 10. 2018
čas: 12:27
kategórie: Združenie základného školstva

Spoločné zasadnutie Rady ZO OZ PŠaV a Klubu riaditeľov škôl a školských zariadení v okrese Rimavská Sobota

Spoločné zasadnutie Rady ZO OZ PŠaV a Klubu riaditeľov škôl a školských zariadení v okrese Rimavská Sobota

V dňoch 12. – 14. októbra 2018 sa stretli členovia Rady ZO OZ PŠaV a Klubu riaditeľov škôl a školských zariadení v okrese Rimavská Sobota na spoločnom zasadnutí v rekreačnom zariadení OZ PŠaV Čingov.

Tieto spoločné zasadnutia sú dobrou príležitosťou na rôzne diskusie, výmenu názorov, skúseností, ale aj regeneráciu síl.

Najdôležitejším bodom prvého dňa bolo stretnutie a diskusia s predsedom OZ PšaV na Slovensku Ing. Pavlom Ondekom. Predseda zväzu nás informoval o prebiehajúcich rokovaniach s vládou SR ohľadom platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, tiež aj o pripravovaných zmenách zákonov a vyhlášok týkajúcich sa zamestnancov školstva.

V diskusii odpovedal na otázky riaditeľov škôl a členov Rady ZO OZ PŠaV. Predseda Klubu riaditeľov škôl a školských zariadení v okrese Rim. Sobota Mgr. Erik Fela a predseda Rady ZO OZ PŠaV v Rim. Sobote Mgr. Vladimír Repa poďakovali predsedovi zväzu za jeho účasť a kvalifikované odpovede. Svojou autoritou presvedčil prítomných o potrebe odborov, ktoré ako jediné sa seriózne zaujímajú o pracovné podmienky nás, zamestnancov školstva. Stretnutie pokračovalo nasledujúci deň v pracovnom aj oddychovom programe pri dobrom guľáši, turistických vychádzkach v krásnej jesennej prírode Slovenského raja a v príjemnom prostredí v rekreačnom zariadení OZ PŠaV v Čingove.

Za ústretovosť a pohostinnosť ďakujeme aj riaditeľovi rekreačného zariadenia Ing. Martinovi Dubeckému.

Mgr. Erik Fela,  predseda Klubu riaditeľov okresu Rim.Sobota 

Mgr. Vladimír Repa predseda Rady ZO OZ PŠaV  Rim. Sobotaprejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7