Školenie Rád ZO okresov NR, NZ a ZM

dátum uverejnenia: 9. 4. 2019
čas: 10:03
kategórie: Združenie základného školstva

Školenie Rád ZO okresov NR, NZ a ZM

V dňoch 4.4. - 6.4. 2019 sa uskutočnilo v RZ CROCUS Kežmarské Žľaby školenie predsedov ZO OZ PŠaV a zástupcov zamestnávateľov okresov Nitra, Zlaté Moravce a Nové Zámky.

Účastníci si so záujmom vypočuli informácie predsedu OZ PŠaV Pavla Ondeka, právnika OZ PŠaV Martina Mikluša, koordinátora BOZP pri OZ PŠaV Vladimíra Kmeca a najmä podpredsedníčky OZ PŠaV  Ingy Gamčíkovej.

V prednáškach a obsažnej diskusii si vyjasnili viacero otázok z oblasti pracovného práva, kolektívneho vyjednávania a BOZP.

Mzdový nárast v zmysle KZ VS, ako aj úpravy tabuliek pre nepedagogických zamestnancov a pripravovaná úprava miezd pre mladých začínajúcich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, to boli témy, ktoré boli dôkladne vysvetlené p.Ondekom a p.Gamčíkovou.

Jednou z najzaujímavejších častí školenia bola kompletná informácia o novom zákone – náhrade za „317“. Prítomní účastníci akceptovali znenie zákona, ako aj vysvetlenia častí, ktoré sú pre ISU a SKU iritujúce, najmä čo sa týka kreditov, ich platnosti a pod.

Veľkým spestrením programu bola návšteva „Ľadového dómu“ na Hrebienku.

Veľmi dobré pracovné podmienky vytvorili zamestnanci RZ CROCUS, za čo ďakujeme.

Kto chce ďalšie informácie o tejto akcii, nech sa informuje u účastníkov, prípadne v databáze OZ.

PaedDr.Miroslav Kováč – predseda KR Z ZŠ OZ PŠaV na Slovensku kraj Nitra

fotodokumentácia

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7