Školenie predsedov a funkcionárov Rady ZO OZ PŠaV Námestovo, Tvrdošín, Nové Mesto n/Váhom a Púchov

dátum uverejnenia: 29. 4. 2019
čas: 13:49
kategórie: Združenie základného školstva

Školenie predsedov a funkcionárov Rady  ZO OZ PŠaV Námestovo, Tvrdošín, Nové Mesto n/Váhom a Púchov

Predsedovia a funkcionári základných organizácií OZ PŠaV štyroch okresov – Púchov, Nové Mesto nad Váhom, Námestovo a Tvrdošín sa v dňoch 25. 4. 2019 – 26. 4. 2019 v Domove SZSU Trenčianske Teplice stretli na školení. Školenie viedla a všetkých prítomných privítala predsedníčka z Námestova Emília Parišková.

Hosťami z OZ PŠaV na Slovensku boli: predsedníčka Združenia ZŠ RNDr. Ingrid Gamčíková, odboroví právnici Mgr. Martin Mikluš a JUDr. Renáta Matejová, špecialista pre BOZP Mgr. Eugen Bertha a špecialistka Z ZŠ Yvonne Furdíková.

Jednou z najzaujímavejších častí školenia bola výborná prezentácia predsedníčky Združenia ZŠ p. Ingrid Gamčíkovej k novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch, kedy upozorňovala na jednotlivé časti zákona a na zmeny, ktoré sa zväzu podarilo do zákona presadiť v prospech zamestnancov. Venovala sa aj novele zákona 553/2003 o odmeňovaní, kde podrobne prebrala aj problematiku kreditových príplatkov. Počas celej prednášky mali možnosť účastníci dostať odpoveď na diskusné príspevky k rôznym problémom. Celú prezentáciu účastníci školenia v ten deň dostali mailom od svojich okresných predsedov.

S novelami zákonov 553/2003, 596/2003, ZP, príspevkom na rekreáciu, zvýšením stravnej jednotky, registráciou ZO na MV SR, prácou predsedu a výboru ZO, sociálnym fondom, kolektívnym vyjednávaním a s ďalšími právnymi otázkami a problémami oboznámili prítomných pp. Mikluš a Matejová.

Špecialista BOZP p. Bertha informoval o aktuálnej legislatíve BOZP. Upozornil predsedov na ich úlohu pri bezpečnosti na pracoviskách, riešení pracovných úrazov, vykonávaní kontrol, vyjadrovaní sa k rôznym vnútorným predpisom, k vymenovávaniu zástupcov zamestnancov BOZP a iné...

Školenie prebiehalo vo veľmi vysokom pracovnom nasadení a v príjemnej atmosfére. Okrem získania mnohých vedomostí z rôznych oblastí sa funkcionári všetkých štyroch okresov mali možnosť spolu navzájom zoznámiť.

Školenie ukončila a všetkým prítomným poďakovala za účasť, diskusné príspevky a pozornosť predsedníčka z Námestova E. Paríšková.

Poďakovanie patrí všetkým štyrom okresným predsedníčkam, ktoré školenie zabezpečili a predovšetkým lektorom, vďaka ktorým účastníci získali mnohé vedomosti pre svoju prácu.

Františka Kališová, členka Rady ZO OZ PŠaV, Nové Mesto nad Váhom


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7