školenie odborárov z okresov Námestovo a Tvrdošín

dátum uverejnenia: 6. 11. 2018
čas: 12:23
kategórie: Združenie základného školstva

školenie odborárov z okresov Námestovo a Tvrdošín

RADA ZO OZ PŠaV na Slovensku okresov Námestovo a Tvrdošín

V dňoch 25.10.-27.10.2018 sa uskutočnilo v Trenčianskych Tepliciach školenie odborárov z okresov Námestovo a Tvrdošín. Školenie bolo zamerané na právne poradenstvo a BOZP. V právnom poradenstve na novelizáciu zákona o ochrane osobných údajov, uzatváranie kolektívnych zmlúv na rok 2019, otázky pracovno-právne, ktoré sú potrebné pri práci predsedov ZO na svojich pracoviskách. Po príchode p. predsedkyňa E. Parišková privítala predsedov a informovala ich o stave členskej základne, o dianí v OZ PŠaV, pripomenula im dôležitosť a potrebu existencie odborovej organizácie na pracovisku a zvyšovaní členskej základne, hlavne z radov mladých, aká je dôležitá postava predsedu ZO, jeho orientácia v Zákonníku práce, vyhláškach a predpisoch platiacich v školstve.

JUDr. Renáta Matejová objasňovala zúčastneným ako majú postupovať a radiť členom ZO pri porušovaní zákonov na pracovisku, viesť ich pri uplatňovaní svojich práv u zamestnávateľa, pri uzatváraní kolektívnej zmluvy, čo je potrebné v nej uviesť aby bola čo najvýhodnejšia pre zamestnancov. Tiež o potrebe nahlásiť každú zmenu vo výbore a kolektívnu zmluvu po uzatvorení a podpísaní zverejniť na webovej stránke zamestnávateľa. Do budúcna by bolo dobré zaučiť predsedov, aby boli pripravení zvládať stresové situácie, ktoré sa na pracovisku vyskytnú a boli pripravení stáť po boku svojich členov a pomáhať im pri riešení situácií ktoré na pracovisku sa udejú.

Ďalším a dôležitým bodom školenia bolo BOZP, ktorého témy prednášali Ing. Vladimír Kmec a Mgr. Eugen Bertha. Zamerali sa na nové zákony a opatrenia, na evidovanie, nahlasovanie a odškodňovanie pracovných úrazov a prečo je dôležité zapísať každý úraz, dodržiavať bezpečnosť na pracoviskách, o poslaní a postavení odborov v oblasti BOZP, prevádzať pravidelnú kontrolu na pracoviskách.

V ďalšej časti školenia informoval p. Mgr. Ivan Dudáš o práci expertnej odborovej skupiny , ktorá má na starosti spracovať pripomienky k zákonom – zjednocovať ich, ktoré prichádzajú z radov učiteľov. Konzultovanie o nich s expertnou skupinou z ministerstva školstva, s ministerkou Martinou Lubyovou. Platnosť týchto zákonov by mala byť od 1.9.2019.

Záverečný deň bol zameraný na relaxáciu.

V Námestove 31.10.2018

Emília Parišková, predseda Rady ZO OZ PŠaV na Slov. okr. Námestovo


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7