Rada ZO OZ PŠaV - Michalovce

dátum uverejnenia: 11. 5. 2018
čas: 09:06
kategórie: Združenie základného školstva

Rada ZO OZ PŠaV - Michalovce

Rada Základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku v Michalovciach už po štvrtýkrát zorganizovala dňa 4. 5. 2018 spoločenské posedenie pre zamestnancov školstva, členov odborového zväzu, ktorí v tomto roku dosiahli, alebo dosiahnu vek 60 rokov.

Pri príležitosti tohto ich životného jubilea deti Materskej školy na Ul. Komenského 2 v Michalovciach, žiaci Základnej školy s Materskou školou z Rakovca nad Ondavou a žiaci Základnej umeleckej školy na Ul. Štefánikovej 22 v Michalovciach sa postarali o veľmi pekný a hodnotný kultúrny program, za čo im patrí veľká vďaka a za čo boli aj patrične odmenení. Predsedníčka Rady ZO Michalovce Viera Dojčáková sa vo svojom príhovore venovala činnosti odborového zväzu ako aj činnosti Rady ZO Michalovce v minulom a tomto roku, ďakovala prítomným za dlhoročné členstvo v základnej organizácii, namáhavú a obetavú prácu v službách školstva. Neostalo iba pri slovách. Každý jubilant obdržal od členov výboru žltú ružu, pozdrav s poďakovaním i finančnú odmenu. Nasledovalo pohostenie pri slávnostne prestretých stoloch, ktoré pripravila ŠJ pri ZŠ na Ul. Okružná 17 v Michalovciach, kde sa spoločenské posedenie konalo. Pozvaní hostia tak relaxovali v príjemnom prostredí, vychutnávali si tieto chvíle v pohode a dobrej nálade.

Tak zase o rok.

Rada ZO OZ PŠaV Michalovce


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7