Prvé rokovanie okresnej Rady v Žiline

dátum uverejnenia: 4. 2. 2019
čas: 09:41
kategórie: Združenie základného školstva

Prvé  rokovanie okresnej  Rady v Žiline

Prvé rokovanie okresnej Rady mesta Žilina sme v tomto roku zahájili dňa 24. januára 2019. Veľmi radi sme  medzi nami  privítali zástupcov OZ PŠaV na Slovensku RNDr. Ingrid Gamčíkovú, Máriu Barančíkovú a JUDr. Renátu Matejovú, okresné kolegynky Milku Paríškovú a Danku Gandiovú a nesmierne si vážim účasť svojich predsedov ZO a členov výboru Rady.

Rokovanie Rady prebiehalo vo veľmi vysokom pracovnom nasadení a v príjemnej atmosfére. Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková sa vo svojom príspevku venovala pripravovanému zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, oboznámila nás o zmenách v aktualizačných vzdelávaniach, venovala sa problematike kreditových príplatkov.

Krajská predsedníčka Mária Barančíková usmernila predsedov ZO pri práci s databázou, postupom pri získavaní informácií z vyšších orgánov a inými vnútro-odborovými otázkami.

Právna poradkyňa zväzu Renáta Matejová sa venovala právnym otázkam, ktorých je stále dosť a trápia našich predsedov ZO, s ktorými sa každodenne stretávajú na svojich pracoviskách, ktoré sa týkajú všetkých zamestnancov a problémov našich školských zariadení.

Ďakujem našim hosťom pp. Gamčíkovej, Barančíkovej, Matejovej za zodpovedný, fundovaný prístup k podaným informáciám, zodpovedaným otázkam, ktoré nám neboli jasné. Tešíme sa na ďalšiu aktívnu spoluprácu s Vami.

Prajem Vám veľa pracovných úspechov a odborárskej sily v tomto roku!

Mgr. Katarína Cigániková, okresná predsedníčka Žilina


 


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7