Predseda OZPŠaV v regiónoch

dátum uverejnenia: 23. 1. 2018
čas: 13:49
kategórie: Združenie základného školstva

Predseda OZPŠaV v regiónoch

19. januára 2018 sa predseda OZPŠaV na Slovensku Ing. Pavel Ondek zúčastnil na verejnej členskej schôdzi ZO OZPŠaV pri ZŠ s MŠ v Lomničke.

Na tomto pracovnom stretnutí ho sprevádzali predsedníčka krajskej rady OZPŠaV Prešovského kraja PaedDr. D. Nagyová, špecialista pre právne služby Mgr. M.Mikluš a predsedníčka okresnej rady OZPŠaV okresu Stará Ľubovňa PhDr. L. Hricíková.

Odborová organizácia pri Základnej škole s materskou školou v Lomničke je najmladšou základnou organizáciou okresu Stará Ľubovňa, vznikla v roku 2017. Škola má v súčasnosti najväčší počet zamestnancov a žiakov v regióne Stará Ľubovňa.

Členovia uvedenej základnej organizácie sa aktívne zaujímajú o činnosť OZPŠaV na Slovensku. Znepokojuje ich situácia v rezorte školstva v ostatnom období súvisiaca s kolektívnym vyjednávaním, s problematikou Memoranda o sociálnom zmieri, ako aj s nenavýšením tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov od januára 2018.

Predseda OZPŠaV Ing. P. Ondek objasnil všetkým zúčastneným odborárom a ostatným zamestnancom školy vývoj udalostí a priebeh rokovaní s najvyššími predstaviteľmi Vlády SR, NR SR a príslušných ministerstiev počas celého roka 2017. Vo svojom vystúpení načrtol aj ďalšie dôležité kroky a postupy pri zabezpečení zlepšenia sociálnych a mzdových podmienok zamestnancov rezortu.

Dostatočný priestor bol venovaný aj diskusii, v ktorých vystúpili na uvedené témy predsedníčka krajskej rady PaedDr. D. Nagyová a zamestnanci ZŠ s MŠ v Lomničke. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ školy PhDr. Miroslav Zelina, ktorý spolu s predsedníčkou ZO OZ Mgr. Dagmar Janigovou poďakovali predsedovi OZPŠaV pánovi Ondekovi za jeho pracovnú návštevu, ktorá priniesla všetkým zúčastneným objektívne odpovede na ich otázky súvisiace s odborárskou činnosťou.

PhDr. Lýdia Hricíková, predsedníčka Rady ZO OZPŠaV Stará Ľubovňa


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7