Základné školstvo

Stretnutie v Ružomberku

Stretnutie v Ružomberku

Viac
Školenie Rád ZO okresov NR, NZ a ZM

Školenie Rád ZO okresov NR, NZ a ZM

Viac
Zasadnutie celoslovenského výboru sekcie pedagogických zamestnancov ŠKD
Slávnostné posedenie s našimi kolegami – dôchodcami v okrese Lipt. Mikuláš
Vzácna návšteva v Bardejove

Vzácna návšteva v Bardejove

Viac
Zasadnutie Krajskej rady OZ PŠaV na Slovensku -  Združenie ZŠ v Banskobystrickom kraji
Rokovanie Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku okresov Martin a Turčianske Teplice
Prvé  rokovanie okresnej  Rady v Žiline

Prvé rokovanie okresnej Rady v Žiline

Viac
Nie, ešte si sa nevyčerpal do dna ...

Nie, ešte si sa nevyčerpal do dna ...

Viac
Zasadnutie Rady ZO OZPŠaV okresu Levice

Zasadnutie Rady ZO OZPŠaV okresu Levice

Viac
1

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7