Stretnutie zamestnancov Prírodovedeckej fakulty UK a vedenia PriF UK so zástupcami OZ PŠaV na Slovensku

dátum uverejnenia: 12. 2. 2020
čas: 13:20
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Stretnutie zamestnancov Prírodovedeckej fakulty UK  a vedenia PriF UK so zástupcami OZ PŠaV na Slovensku

Dňa 22.januára 2020 v priestoroch prezentačného centra AMOS konalo stretnutie zamestnancov a Vedenia fakulty s predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Akciu zorganizovala odborová organizácia pri Prírodovedeckej fakulte UK, pod vedením jej predsedníčky PharmDr. Ivici Sigmundovej, PhD. Na stretnutie prijali pozvanie, predseda OZ PŠaV  Ing. Pavol Ondek, podpredseda združenia pre Vysoké školy pán doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a právnik odborov  Mgr. Martin Mikluš.

Stretnutie otvorila dr. Sigmundová a požiadala dekana Prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. o úvodné slovo, kde srdečne privítal zástupcov odborov na pôde Prírodovedeckej fakulty UK.

Ing. Ondek informoval prítomných o posledných výsledkoch kolektívneho vyjednávania, hlavne v oblasti navyšovania platov a výhod v platnej Vyššej KZ na roky 2019-2020. Ďalej predstavil Deklaráciu 2020, ktorú zväz zaslal všetkým relevantným politickým subjektom kandidujúcim vo voľbách do NRSR s návrhmi riešenia problémov školstva v nasledujúcom období

Doc. M. Habán informoval prítomných o aktuálnych aktivitách združenia vysokých škôl a priamo riadených organizáciach.

Mgr. Mikluš oboznámil všetkých s novými i zmenami v zákonoch týkajúcich sa zamestnancov vo verejnej správe.

Predsedníčka Dr. Sigmundová prezentovala Kolektívne zmluvy UK a Prírodovedeckej fakulty a informovala o benefitoch pre zamestnancov nad rámec Zákonníka práce.

V príjemnej atmosfére potom pokračovala diskusia k prezentovaným témam, kde okrem iného zástupcovia vedenia fakulty diskutovali problémy bezprostredne sa týkajúce fungovania fakulty.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7