Konferencia Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre

dátum uverejnenia: 21. 5. 2019
čas: 10:11
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Konferencia Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre

Dňa 15. 5. 2019 sa konala konferencia Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre, na ktorej sa zúčastnili ako hostia rektrorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová, kvestorka Ing. Zuzana Gálová, dekani fakúlt a predstavitelia OZ PŠaV na Slovenksu Ing. Pavol Ondek a doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Konferencia mala pracovných charakter, odznela správa o činnosti, hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2019, revízna správa a vyhodnotenie plnenia Kolektívnej zmluvy (KZ).

Delegáti konferencie schválili návrh novej KZ na roky 2019 – 2021 a volili predsedu UO na funkčné obdobie 2019 – 2023. Staronovou predsedníčkou sa stala opätovne doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Na záver konferencie predseda OZ PŠaV na Slovensku P. Ondek odovzdal ocenenia zväzu členom univerzitnej organizácie za aktívne a dlhoročné pôsobenie v odboroch – Ing. Ľubici Ďuďákovej, doc. Alici Bobkovej, PhD., Ing. Radovanovi Stanovičovi, PhD., Ing. Romanovi Réckemu, PhD., a za aktívnu podporu odborov Mgr. Beáte Bellérovej, PhD. Výbor UO udelil Ďakovný list JUDr. Rastislavovi Bajánkovi z OZ PŠaV na Slovensku za významnú pomoc a dlhoročnú spoluprácu a tiež ocenil dlhoročnú prácu Želmíry Laukovej, pracovníčky ŠD A. Bernoláka.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7