Konferencia Univerzitnej odborovej organizácie STU v Bratislave

dátum uverejnenia: 24. 2. 2020
čas: 10:14
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Konferencia Univerzitnej odborovej organizácie STU v Bratislave

Výročná konferencia UOO STU sa tento rok konala na jej Stavebnej fakulte.

Svojou účasťou nás poctili rektor STU prof. Miroslav Fikar a dekan domácej fakulty prof. Stanislav Unčík, zástupcovia odborového zväzu Ing. Pavel Ondek a doc. Miroslav Habán, a tiež takmer všetci členovia výboru Združenia VŠaPRO.

Na konferencii odzneli všetky referáty, ktoré sú na programe každý rok. Účastníkov pozdravil dekan domácej fakulty, priblížil stručne históriu a súčasnosť fakulty a najmä pripravovanú rekonštrukciu časti objektov fakulty. Rektor STU, podobne ako dekan SvF, konštatoval veľmi dobrú spoluprácu vedenia univerzity s odborovou organizáciou, v spoločnom záujme o napredovanie školy.

Predseda odborového zväzu a predseda nášho združenia informovali o financiách v školstve, o zvyšovaní platov, o aktivitách zväzu, možnostiach rekreácie, či podpory odborárov, ktorí sa ocitli v osobných problémoch.

Na konferencii boli ocenené štyri odborárky Ďakovným listom za dlhoročnú prácu v prospech odborovej organizácie.

Prijatím rozhodnutí sa program konferencie naplnil.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s odborovým zväzom a tiež spoluprácu vo vnútri univerzity.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7