Konferencia Univerzitnej odborovej organizácie pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene

dátum uverejnenia: 28. 5. 2019
čas: 09:03
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Konferencia Univerzitnej odborovej organizácie pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene

Dňa 21. mája 2019 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnila konferencia Základných organizácií UOO pracovníkov TU vo Zvolene, člena OZ PŠaV SR. Konferencie sa zúčastnilo 56 delegátov zo základných organizácií a hostia z vedenia Zväzu a vedenia TU vo Zvolene. V Správe o činnosti UOO v roku 2018 predseda UOO, doc. Kováč, poukázal na pretrvávajúcu vysokú úroveň aktivít členov odborov na TUZVO v oblasti starostlivosti o zamestnancov, na veľmi dobrú spoluprácu s vedením Zväzu, s vedením univerzity, zdôraznil najmä nárast benefitov pre zamestnancov v KZ 2019. Hostia z OZ PŠaV SR – Ing. Ondek a doc. Habán v príhovoroch upozorňovali na čiastočné zlepšenie ohodnotenia pracovníkov školstva, situácia slovenského školstva je však naďalej komplikovaná. Podobne i rektor TU vo Zvolene, prof. Kropil, spomenul komplikovanú situáciu vysokého školstva v SR, vyjadril potešenie, že TU vo Zvolene naďalej obhajuje svoje postavenie a zvyšuje konkurencieschopnosť medzi slovenskými univerzitami.

Autor článku: Ing. Veronika Veľková, PhD.

Autor fotografie: Pavel Koreň

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7