1. florbalový turnaj zamestnancov univerzít

dátum uverejnenia: 30. 5. 2019
čas: 11:03
kategórie: , Združenie vysokých škôl a PRO

1. florbalový turnaj zamestnancov univerzít

Dňa 22. mája 2019 sa v športovej hale Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil 1. florbalový turnaj zamestnancov univerzít. Záštitu nad turnajom prevzala Technická univerzita vo Zvolene – Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzitná odborová organizácia pracovníkov TU vo Zvolene a Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku – Združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácií. Turnaja sa okrem domácej Technickej univerzity vo Zvolene zúčastnili zamestnanci, hlavne z radov odborárov, z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Žilinskej univerzity v Žiline. Turnaj otvoril rektor TU Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., ktorý zdôraznil spoločenský význam historicky prvého športového zápolenia vo florbale zamestnancov verejných vysokých škôl. K účastníčkam a účastníkom sa ďalej prihovorili predseda Združenia vysokých škôl a PRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a riaditeľ turnaja PaedDr. Stanislav Azor PhD. z Ústavu telesnej výchovy a športu Technickej univerzity vo Zvolene.

Florbalový turnaj mal vysokú športovú úroveň a po tuhých bojoch si víťazstvo jednoznačne zaslúžila Žilinská univerzita, ktorá vyhrala "o skóre" nad domácou Technickou univerzitou vo Zvolene. Na treťom mieste skončila UMB Banská Bystrica a na štvrtom SPU Nitra. Výborný výkon podal Ing. Vladimír Juško, PhD. (TU Zvolen), ktorý bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja. Najlepším útočníkom turnaja sa stal PaedDr. Lukáš Opáth, PhD. (UMB Banská Bystrica) s 12 gólmi. Individuálne ocenenia dostali aj reprezentanti SPU v Nitre: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. ako najskúsenejší hráč turnaja, Ing. Jana Kopčeková, PhD. a Ing. Martina Gažárová, PhD. ako najlepšie hráčky turnaja. V závere turnaja predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Ing. Pavel Ondek vyslovil presvedčenie, že sa z tohto športového podujatia vytvorí pekná tradícia, ktorá bude spájať všetky zúčastnené univerzity.

Výsledky zápasov:

UMB – SPU 11:3

TUZVO – ŽU 4:4

ŽU – UMB 12:5

SPU – TUZVO 3:4

ŽU – SPU 13:3

TUZVO – UMB 7:5


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7