ARCHÍV 2016

dátum uverejnenia: 25. 4. 2016
čas: 11:54
kategórie: Zväz

ARCHÍV 2016

 

8. apríla 2016 sa vedenie zväzu v zložení P. Ondek, I. Majerová, M. Habán a J. Stodolovský zúčastnilo na pracovnom stretnutí s predsedom strany MOST-HÍD Bélom Bugárom.

7. apríla 2016 sa vedenie zväzu zúčastnilo na rokovaní Rady OZ PŠaV na Slovensku, na ktorom sa prijalo Vyhlásenie.

6. apríla 2016 v Žiline rokovali zástupcovia výborov Rád ZO Združenia stredného školstva pod vedením predsedníčky Združenia SŠ Ivety Majerovej.  Na rokovaní kreovali 9 členný výbor Združenia SŠ a diskutovali o aktuálnych  otázkach v súvislosti s Deklaráciou z 17. 2. a obsahovým zameraním Programového vyhlásenia vlády SR do roku 2020.

6. apríla 2016  viedol predseda Združenia ZŠ František Šary zasadnutie Výboru Združenia ZŠ k materiálom na rokovanie Rady zväzu.

6. apríla 2016 v Bratislave pod vedením predsedníčky Združenia SŠ Ivety Majerovej rokoval výbor Združenia SŠ. Schválil plán činnosti, program a ciele na rok 2016, rozpočet na činnosť pre rok 2016 a prerokoval materiály na rokovanie Rady OZ PŠaV na Slovensku.

4. apríla 2016 sa vedenie zväzu zúčastnilo na okrúhlom stole u ministra školstva Petra Plavčana k problematike Programového vyhlásenia vlády SR v časti: Vzdelávanie.

31. marca 2016 viedol predseda Združenia ZŠ František Šary zasadnutie Výboru Združenia ZŠ.

30. marca 2016 sa vedenie zväzu zúčastnilo na ďalšom pracovnom stretnutí s ministrom školstva Petrom Plavčanom.

21. marca 2016 sa vedenie zväzu  zúčastnilo na stretnutí s reprezentatívnymi partnerskými organizáciami pôsobiacimi v  školstve na podporu požiadaviek obsiahnutých v  „Deklarácii OZ PŠaV na Slovensku a partnerských reprezentácií  na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike“.

18. marca 2016 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil na konferencii krajskej rady združenia kraju Banská Bystrica vo Zvolene.

18. marca 2016 sa predsedníčka Združenia SŠ Iveta Majerová oboznámila na TSK a Okresnom úrade odbore školstva v Trenčíne so situáciou stredných a špeciálnych škôl ako aj školských zariadení v Trenčianskom kraji.

17. marca 2016 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil na konferencii krajskej rady združenia v Trenčíne.

17. marca 2016 sa vedenie zväzu zúčastnilo rokovania predsedníctva zväzu v Trenčianskych Tepliciach.

16. marca 2016 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil na konferencii krajskej rady združenia v Trnave.

15. marca 2016 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil na konferencii krajskej rady združenia v Bratislave.

15. marca 2016 sa predsedníčka Združenia SŠ Iveta Majerová v zastúpení predsedu zväzu zúčastnila na rokovaní Rady predsedov KOZ SR v Bratislave. Predmetom rokovania bol návrh téz do programového vyhlásenia vlády SR a návrh KZVS na rok 2017.

14. marca 2016 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil na konferencii krajskej rady združenia v Nitre.

10. marca 2016 sa predsedníčka Združenia SŠ Iveta Majerová viedla zasadnutie Konferencie Rady ZO OZ ZSŠ v krajoch BB, TN, ZA. Na zasadnutí sa ako hosť zúčastnil aj predseda zväzu Pavel Ondek. I. Majerová delegátov informovala o aktivitách združenia.

10. marca 2016 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil Konferencie Rady ZO OZ Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici pod vedením jej predsedníčky Zuzany Piliarovej. Následne sa zúčastnil rokovania výboru Združenia VŠaPRO.

9. marca 2016 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil zasadnutia predstavenstva KOZ SR.

7. marca 2016 sa predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Iveta Majerová a vedúci úradu zväzu Juraj Stodolovský stretli s predstaviteľom .Asociácie firiem pôsobiacich v IT priemysle p. Terezkom ohľadom možnej dohody o spolupráci.

3. marca 2016 sa predseda zväzu Pavel Ondek predsedníčka Združenia SŠ Majerová zúčastnili Konferencie Rady ZO OZ – ZSŠ krajov Košice a Prešov pod vedením predsedu rady Ľuboša Kvašňáka. Delegátov informovali o aktuálnej situácii v rámci zväzu a združenia.

3. marca 2016 sa podpredseda zväzu František Šary zúčastnil Konferencie krajskej rady Združenia ZŠ v žilinskom kraji.

3. marca 2016 sa predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu František Šary zúčastnili Konferencie Rady ZO OZ PŠaV okresu Poprad.

2. marca 2016 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil na porade riaditeliek MŠ okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

2. marca 2016 sa predseda zväzu Pavel Ondek zúčastnil na Konferencii Rady ZO OZ PŠaV okresu Šaľa.

1. marca 2016 sa predseda zväzu Pavel Ondek predsedníčka Združenia SŠ Majerová Majerová zúčastnili Konferencie Rady ZO OZ – ZSŠ krajov Bratislava, Trnava a Nitra pod vedením predsedu rady Ivana Šóša. Delegátov informovali o aktuálnej situácii v rámci zväzu a združenia. Na konferencii sa ako hostia zúčastnili aj predseda Združenia VŠaPRO Miroslav Habán a vedúci úradu zväzu Juraj Stodolovský.

29. februára 2016 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil na Konferencii Rady ZO OZ PŠaV okresu Považská Bystrica.

25. februára 2016 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil konferencie Rady ZO OZ PŠaV okresov Martin a Turčianske Teplice.

24. 2. 2016 sa vedenie zväzu zúčastnilo zasadnutia Snemu KOZ SR v Bratislave. V popoludňajších hodinách sa predseda zväzu a podpredsedovia zväzu zúčastnili pracovného zasadnutia komisie pre prípravu rozpočtu zväzu na rok 2016.

23. februára 2016 sa predsedníčka Združenia SŠ Iveta Majerová zúčastnila na rokovaní výboru Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, ZSŠ v krajoch Bratislava, Trnava a Nitra. Členov výboru oboznámila s aktuálnym dianím v odboroch a v rezorte.

23. februára 2016 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil konferencie Rady ZO OZ PŠaV okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.

19. februára 20116 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil konferencie Rady ZO OZ PŠaV okresu Komárno.

18. februára 20116 sa vedenie zväzu stretlo s ministrom školstva Jurajom Draxlerom a zástupcami reprezentatívnych organizácií v školstve k Deklarácii OZ PŠaV na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve zameranej na skvalitnenie podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku.

17. februára 20116 sa vedenie zväzu stretlo na ďalšom rokovaní so zástupcami partnerských reprezentatívnych organizácií v regionálnom a vysokom školstve s cieľom vytvoriť finálny text Deklarácie, ktorý bude zaslaný politickým stranám kandidujúcim vo voľbách do NR SR. Po podpise Deklarácie sa následne uskutočnila tlačová konferencia s novinármi.

15. februára 20116 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil konferencie Rady ZO OZ PŠaV okresu Zlaté Moravce.

12. – 13. februára 2016 predsedníčka združenia SŠ Iveta Majerová organizačne zabezpečovala 9. ročník lyžiarskych a snowboardových pretekov O pohár predsedu OZ PŠaV na Slovensku v obrovskom slalome. Na pretekoch sa aktívne zúčastnil aj predseda združenia VŠaPRO Miroslav Habán a pretekárov prišli podporiť aj predseda zväzu Pavel Ondek a podpredseda zväzu František Šary.

11. februára 20116 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil okresnej konferencie Košice okolie v Medzeve.

11. februára 2016 sa vedenie zväzu zúčastnilo rokovania predsedníctva zväzu v Liptovskom Jáne.

10. februára 2016 sa predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Iveta Majerová a podpredseda zväzu Miroslav Habán stretli s predstaviteľmi partnerských reprezentatívnych organizácií v regionálnom a vysokom školstve  s cieľom pripraviť spoločnú deklaráciu, ktorá by sa mala pretransformovať do programového vyhlásenia novej vlády po blížiacich sa parlamentných voľbách.

10. februára 2016 sa predseda združenia ZŠ František Šary zúčastnil pracovného stretnutia s predstaviteľmi samospráv za účelom vysvetlenia postojov OZ k štrajku učiteľov a k súčasným aktivitám zväzu. 

8. februára 2016 sa vedenie zväzu zúčastnilo na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi politických strán KDH a MOST – HÍD a následne na pracovnom rokovaní u ministra školstva Juraja Draxlera.

3.-4. februára 2016 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil na konferencii Rady ZO OZ PŠaV okresu Košice I.  

3. februára 2016 sa zúčastnila predsedníčka Združenia SŠ Iveta Majerová spoločne s predsedom zväzu Pavlom Ondekom, podpredsedom zväzu Miroslavom Habánom a vedúcim úradu zväzu Jurajom Stodolovským pracovného stretnutia s vedením strany SNS. Na stretnutí sa oboznámili s programom strany pre oblasť vzdelávania  a predstavili požiadavky zväzu na zlepšenie situácie v školstve.

2. februára 2016 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil pracovného stretnutia s riaditeľmi škôl okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

2. februára 2016 sa predsedníčka Združenia SŠ Iveta Majerová spolu s predsedom zväzu Pavlom Ondekom, podpredsedom zväzu doc. Miroslavom Habánom a vedúcim úradu zväzu Jurajom Stodolovským zúčastnila na rokovaní Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Predmetom rokovania bola situácia v súvislosti so štrajkom ISU.

1. februára 2016 sa predseda Združenia ZŠ František Šary spolu s predsedom zväzu Pavlom Ondekom zúčastnil konferencie Rady ZO OZ PŠaV okresu Žilina.

28. januára 2016 sa predseda zväzu Pavel Ondek, predseda Združenia ZŠ František Šary, predsedníčka Združenia SŠ Iveta Majerová a vedúci úradu zväzu Juraj Stodolovský zúčastnili stretnutia s partnerskými reprezentatívnymi organizáciami v školstve za účasti ministra školstva Juraja Draxlera. Podujatie sa uskutočnilo na pôde odborového zväzu a účastníci sa dohodli na ďalších spoločných krokoch.  

27. januára 2016 sa predseda zväzu Pavel Ondek, predseda Združenia ZŠ František Šary, predsedníčka Združenia SŠ Iveta Majerová a vedúci úradu zväzu Juraj Stodolovský zúčastnili na pracovnom rokovaní so zástupkyňou strany SIEŤ pani Zuzanou Zimenovou, ktorá je vedúcou pracovnej skupiny strany na problematiku vzdelávania. http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Udalosti/Stretnutie-so-zastupkynou-politickej-strany-Siet.alej

20. januára 2016 sa predsedníčka Združenia SŠ Iveta Majerová zúčastnila na pozvanie redaktorky  Rádia Regina Banská Bystrica besedy k aktuálnej téme : Protesty a štrajky učiteľov. Na besede sa zúčastnili: zástupkyňa rodičov, zástupkyňa ISU a vedúci odboru školstva Mesta Banská Bystrica

12. januára 2016 sa predseda Združenia ZŠ František Šary zúčastnil a viedol rokovanie krajských predsedov združenia (K8).

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7