8.-9. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 7. 3. 2019
čas: 10:53
kategórie: Zväz

8.-9. týždeň vo zväze
(18. február 2019 – 3. marec 2019)

18. február 2019. Podpredseda zväzu Miroslav Habán absolvoval úvodné stretnutie s Tomášom Juchom, riaditeľom Odboru inovatívnych technológií a medzinárodnej spolupráce - sekcie digitálnej agendy z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Predmetom rokovania bola stratégia vzdelávania v kontexte rozvoja informačnej spoločnosti.


19. február 2019. Vedenie zväzu rokovalo k zmenám v zákone o Pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.


20. február 2019. Predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu M. Habán sa zúčastnili členskej schôdze ZO OZ PŠaV pri TnUAD v Trenčíne. Diskusiu a členskú schôdzu viedol predseda ZO OZ PŠaV pri TnUAD Karol Krajčo.


21. február 2019. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková rokovali k vládnemu návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a k vykonávacím predpisom k tomuto zákonu so zástupcami MŠVVŠ SR (Marián Galana, Žaneta Surmajová, Ingrid Kováčová, Ján Sitarčík).


21. február 2019. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnili rokovania Rád ZO OZ PŠaV Pezinok, Senec a Malacky v Bratislave pod vedením ich predsedníčky B. Mizerovej.

22. február 2019. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania krajskej rady Združenia ZŠ Žilina .


25. február 2019. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková rokovala o rozpočte s primátorom mesta Košice.


25. február 2019. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania HSR SR.


26. február 2019.  Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa stretli s učiteľmi základných škôl v Bardejove a Radou ZO OZ Bardejov. https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Zakladne-skolstvo/vzacna-navsteva-v-bardejove.alej


27. február 2019. Vedenie zväzu rokovalo k návrhu novej el. databázy členov zväzu.


27. február 2019. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rokovania Predsedníctva zväzu v Bratislave.


27. február 2019. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania Rady predsedov KOZ SR.


27. február 2019. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil na inaugurácii novej rektorky VŠVU v BA pani Bohunky Koklesovej.


27. február 2019. Zástupcovia zväzu Pavel Ondek, Ingrid Gamčíková, Miroslav Habán, Ivan Šóš zúčastnili rokovania s ministerkou školstva Martinou Lubyovou, Žanetou Surmajovou, generálnou riaditeľkou legislatívno-právnej sekcie a Jánom Tomanom z odboru analýz vzdelávacej politiky.


28. február 2019. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania rady ZO Združenia SŠ v krajoch BB, TN, ZA pod vedením jej predsedníčky I. Majerovej.


1. marec 2019.  Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania krajskej rady Združenia ZŠ Košice.


1. marec 2019.  Predseda zväzu P. Ondek rokoval s riaditeľom ŠIOV p. Nemcom ohľadom spolupráce v rámci odborného vzdelávania.
 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7