4.-5. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 11. 2. 2019
čas: 13:32
kategórie: Zväz

4.-5. týždeň vo zväze

(21. január 2019 – 3. február 2019)

22. január 2019. Vedenie zväzu sa zúčastnilo pracovného stretnutia so zástupcami MŠVVaŠ SR pod vedením generálnej riaditeľky sekcie financovania, rozpočtu a výkazníctva Adriany Bertókovej.

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-na-ministerstve-skolstva.alej

23. január 2019. Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková sa zúčastnila rokovania Rady ZO OZ PŠaV Košice I.

23. január 2019. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil na porade s právnikov zväzu.

24. január 2019. Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid Gamčíková sa zúčastnila rokovania Rady ZO OZ PŠaV Žilina.

24. január 2019 Predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu M. Habán sa zúčastnili obhliadky budov v areáli Kežmarských Žľabov a rokovali s projektantom p. Smolecom ohľadom možností ich rekonštrukcie.

28. január 2019. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil zasadnutia JMF. 

28. január 2019. Podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková rokovala s primátorom mesta Košice Jaroslavom Polačkom.

28. január 2019. Predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnil hodnotiacej konferencie Univerzitnej odborovej organizácie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorú zorganizovala A. Ujhelyiová s Výborom UOO.

29. január 2019. Podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková viedla rokovanie Krajskej rady ZZŠ Košice.

30. január 2019. Podpredseda zväzu M. Habán sa zúčastnil zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania.

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zasadnutie-rady-fondu-na-podporu-vzdelavania-8.alej

31. január 2019. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rokovania Predsedníctva zväzu v Liptovskom Jáne.

1. február 2019. Vedenie zväzu sa zúčastnilo 12. ročníka lyžiarskych a snowboardových pretekov o Pohár predsedu OZ PŠaV na Slovensku.

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/12-rocnik-lyziarskych-a-snowboardovych-pretekov-o-pohar-predsedu-oz-psav-na-slovensku.alej

 

 

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7