38.-39. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 10. 10. 2019
čas: 13:34
kategórie:

38.-39. týždeň vo zväze

(16. september 2019 – 29. september 2019)

16. september 2019. Predseda zväzu Pavel Ondek a predseda združenia VŠaPRO sa zúčastnili slávnostnej akadémie – 70. výročia založenia UVLF v Košiciach.

16. september 2019.  Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnila stretnutia so zamestnancami ŠaŠZ v Michalovciach.

17. september 2019. Predseda zväzu Pavel Ondek sa zúčastnil na slávnostnom otvorení akademického roka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

17. september 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov ZO OZ Rád SNV, Gelnica a Levoča v SNV.

18.septembra 2019. Predseda zväzu Pavel Ondek sa zúčastnil na rokovaní Rady predsedov KOZ SR.

19. september 2019. Vedenie zväzu a právni poradcovia zväzu rokovali so zástupcami MŠVVaŠ SR k aplikácii zákona č. 138/2019 Z.z..

20. septembra 2019. Predseda zväzu sa zúčastnil na zasadnutí členom základnej organizácie pri ZŠaMŠ Lomnička.

20. september 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov ZO OZ a riaditeľov ŠaŠZ v Žiline.

23. septembra 2019. Predseda zväzu sa zúčastnil na konferencii – Budúcnosť vzdelávania pre trh práce – organizátorom konferencie bolo MŠVVaŠ SR a ŠIOV.

24. september 2019. Nadácia Antona Tunegu v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung zorganizovala konferenciu : ako Ozdraviť naše školstvo, na ktorej sa zúčastnil predseda zväzu Pavel Onde. 

24. september 2019. Vedenie zväzu sa zúčastnilo okrúhleho stola k špeciálnemu školstvu organizovaného združením SŠ.

25. september 2019. Predseda zväzu Pavel Ondek a predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnili stretnutia s bývalými funkcionármi združenia ZŠ.

26. september 2019. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rokovania Predsedníctva zväzu v Skalici.

27. september 2019. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková viedla rokovanie Rady ZO OZ PŠaV Košice I.

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7